calendar 22 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Konkursy na stanowisko dyrektora

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych
 przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

  1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie, Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce,
  2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach, ul. okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce.


Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora …………………………………………(wpisać nazwę i adres szkoły, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 6 czerwca 2023r., do godz. 15:00  w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach,  I Pietro, pok. nr. 10 lub na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce.


Zarządzenie Nr ROiSP.0050.46.2023

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce


OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych
 przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce