calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Akty prawne

Uchwały:

Ustawy:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach