calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Rejestracja zgonu

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 

URZĄD STANU CYWILNEGO tel. (062) 762 97 21; (062) 762 97 49


 

Podstawa prawna:

 • art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
 2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
 3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.
 4. Akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania).

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
 • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej.

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Niezwłocznie.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Nie przysługuje.

V. UWAGI:

 • Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego najbliżsi krewni lub powinowaci osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
 • Rejestracja zgonu w tutejszym Urzędzie dokonuje sie tylko w stosunku do osób, których zgon nastapił na terenie gminy i Miasta nowe Skalmierzyce.