calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

26 Luty 2016

Oferta edukacyjne SP Skalmierzyce

Oferta edukacyjna 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach,

ul. Ostrowska 16 ; 63-460 Nowe Skalmierzyce

tel. 062 762 13 02     

e-mail: spskalmierzyce@noweskalmierzyce.pl   www.spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl

W szkole w roku szkolnym 2016/2017 planuje sie uruchomienie 1 oddziału klasy I, nabór do I klasy roczników 2009 i 2010 będzie prowadzony w okresie od 21.03.2016 do 15.04.2016r. Jednocześnie planuje sie uruchomienie w roku szkolnym 2016/2017 jednego oddziału klasy "0" dla którego nabór bedzie prowadzony w okresie od 01.03.2016 do 31.03.2016r.


Dzień otwarty szkoły  - 9.03.2016 w godzinach 17:00-19:00 - Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

Informator szkoły w wersji pdf

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach to szkoła bezpieczna, nowoczesna i przyjazna dla każdego dziecka. Szkoła, w której każdy uczeń może osiągnąć sukces.

Baza szkoły:

 • przyjazne sale lekcyjne dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów,
 • sale multimedialne i pracownia komputerowa, klasa tabletowa,
 • bogato wyposażona biblioteka z czytelnią,
 • świetlica szkolna z pokojem ciszy i wypoczynku,
 • hala  sportowa z zapleczem,
 • boiska wielofunkcyjne,
 •  bezpieczny plac zabaw,
 • indywidulane szafki dla uczniów,
 • gabinet pielęgniarki, logopedy, psychologa,
 • stołówka,
 • nowoczesny hol ze strefą rekreacji,
 •  monitoring i domofon.

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • profesjonalną opiekę psychologiczną, logopedyczną, terapeutyczną,
 • asystenta nauczyciela dla klas I-III,
 • jednozmianowość,
 • opiekę świetlicową od 6.30 – 17.00,
 • mało liczne klasy,
 • możliwość wykupienia smacznego obiadu,
 • wspólne śniadania przy herbatce dla klas I-III,
 • szkoła bez dzwonków i podziału na lekcje dla klas I-III,
 • własny innowacyjny program nauczania w klasach I-III
 • nowoczesne metody i formy lekcji dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci,
 • naukę przez zabawę, doświadczanie, odkrywanie, działanie,
 • szkołę bez stopni w kl. I-III,
 • stosowanie oceniania kształtującego na wszystkich etapach kształcenia,
 • naukę gry na instrumentach: np. gitara, flet, instrumenty perkusyjne,
 • aktywne przerwy np. zajęcia taneczne, ruchowe, gry planszowe itp.
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych np. kółko taneczne, sportowe, szachowe, muzyczne, naukowe,
 • zielone szkoły, wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze.