calendar 27 Wrzesień 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Do zadań na stanowisku do spraw Zamówień Publicznych (symbol literowy „ZP”) należy:

  1. Kompleksowe prowadzenie procedur związanych z dokonywaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych dla wszystkich Referatów na podstawie danych od nich otrzymanych.
  2. Kompleksowe prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień  publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu dla wszystkich Referatów 
    na podstawie danych od nich otrzymanych.
  3. Prowadzenie rejestrów postępowań i opracowywanie sprawozdań.
  4. Prowadzenie rejestrów zleceń Urzędu.
  5. Przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi zamówieniami przez wymagany okres związania z zapisami umów.