calendar 29 November 2023

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dofinansowania z budżetu państwa

W dniu 20.10.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim Poznaniu, a Powiatem Ostrowskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 5305P w m. Skalmierzyce(ul. Ostrowska) na odc. dł. ok. 1200m”

Całkowita wartość inwestycji: 1 313 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 050 400,00 zł

Cele: zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty:

  • jezdnia: 1224 m
  • oznakowania pionowe
  • oznakowania poziome

Harmonogram:  październik – grudzień  2023 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2023 r.

Zadanie jednoroczne

        Tytuł projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 793871P relacji Biskupice Ołoboczne - Skalmierzyce

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O projekcie:

Droga gminna o dł. 680 m  wykonana w klasie technicznej „D” z jezdnią  o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 2,5 m.  

Całkowita wartość zadania: 712 744,60  zł.

Wartość dofinansowania: 261 305,59 zł.

Rok realizacji projektu: 2022.


Tytuł projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 793885P relacji w miejscowości Węgry, ul. Nowa

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O projekcie:

Droga gminna o dł. 950 m  wykonana w klasie technicznej „D” z jezdnią  o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 2,5 m.  

Całkowita wartość zadania: 613 743,01  zł.

Wartość dofinansowania: 247 915,93 zł.

Rok realizacji projektu: 2022.


Tytuł projektu: "Budowa drogi gminnej w ramach budowy centrum sportowo – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu”.

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O projekcie:

Droga gminna o dł. 324 m zostanie wykonana w klasie technicznej „D” z jezdnią  o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 3, 5 m – pierwszy odcinek, drugi odcinek 3,25 m. Planowane jest odwodnienie w formie kolektora kanalizacji deszczowej oraz chodniki.

Wartość projektu: 1 070 609,95 zł.

Wartość dofinansowania: 332 596,66 zł.

Rok realizacji projektu: 2021/2022.

Projekt „Profilaktyka ważna sprawa” dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego pozwolił zrealizować:

  1. 8 godzinne warsztaty „Jak rodzić sobie ze stresem w sytuacji pandemii COVID 19 – warsztaty realizowane w grupach do 12 osób. Łączenie w warsztatach wzięło udział 96 nauczycieli z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
  2. Konsultacje psychologiczne  dla mieszkańców , rodziców – zrealizowano 120 godzin konsultacji, z których skorzystało 25 osób z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  3. Zajęcia z alkogoglami – w czasie trwania projektu w szkołach na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zrealizowane zostały warsztaty godzinne prowadzone przez policjantów oraz członka komisji alkoholowej.
  4. Konkurs profilaktyczny dla szkół – dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeprowadzony został konkurs profilaktyczny „Nie dla uzależnień – tak dla swoich pasji”. W ramach projektu uczniowie mieli za zadania nagrać filmik lub  stworzyć komiks odwołujący się do tematu konkursu. Do konkursu wpłynęły prace od 69 uczniów z szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W ramach konkursu uczniowie ze szkół w Skalmierzycach i Gostyczynie wywalczyli laptopy dla swoich placówek, a uczniowie za najlepsze prace otrzymali tablety, głośniki i słuchawki.
Zdjęcie z wręczenia nagród:

W ramach przedsięwzięcia powstała na terenie parku w Ociążu wiata do edukacji ekologicznej.
Wiata edukacyjna  posiada siedziska dla grupy korzystającej z wiaty, wyposażona jest  w tablicę do prowadzenia zajęć oraz 4 tablice/gry o tematyce przyrodniczej.

Całkowity koszt zadania 70 000 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 56 000 zł.

https://www.wfosgw.poznan.pl