calendar 22 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dofinansowania z budżetu państwa

W dniu 20.10.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim Poznaniu, a Powiatem Ostrowskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 5305P w m. Skalmierzyce(ul. Ostrowska) na odc. dł. ok. 1200m”

Całkowita wartość inwestycji:  1.232.135,94 zł

Kwota dofinansowania: 985.708,75

Środki Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: 185.000,00 zł 

Cele: zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Efekty:

  • jezdnia: 1224 m
  • oznakowanie pionowe
  • oznakowanie poziome

Harmonogram:  październik – listopad  2023 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2023 r.

Zadanie jednoroczneTytuł projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 793871P relacji Biskupice Ołoboczne - Skalmierzyce

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O projekcie:

Droga gminna o dł. 680 m  wykonana w klasie technicznej „D” z jezdnią  o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 2,5 m.  

Całkowita wartość zadania: 712 744,60  zł.

Wartość dofinansowania: 261 305,59 zł.

Rok realizacji projektu: 2022.


Tytuł projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 793885P relacji w miejscowości Węgry, ul. Nowa

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O projekcie:

Droga gminna o dł. 950 m  wykonana w klasie technicznej „D” z jezdnią  o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 2,5 m.  

Całkowita wartość zadania: 613 743,01  zł.

Wartość dofinansowania: 247 915,93 zł.

Rok realizacji projektu: 2022.


Tytuł projektu: "Budowa drogi gminnej w ramach budowy centrum sportowo – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu”.

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O projekcie:

Droga gminna o dł. 324 m zostanie wykonana w klasie technicznej „D” z jezdnią  o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 3, 5 m – pierwszy odcinek, drugi odcinek 3,25 m. Planowane jest odwodnienie w formie kolektora kanalizacji deszczowej oraz chodniki.

Wartość projektu: 1 070 609,95 zł.

Wartość dofinansowania: 332 596,66 zł.

Rok realizacji projektu: 2021/2022.
W dniu 28.12.20021 podpisana została umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce na realizację zadań:

TYTUŁ:

1A. Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych ul. Kaliska 72 Nowe Skalmierzyce

1B. Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych ul. Kaliska 37a  Nowe Skalmierzyce

1C. Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych ul. Kaliska 60 Nowe Skalmierzyce

1D. Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych ul. Ostrowska 8 w Skalmierzycach

Całkowita wartość zadania: 132 840,00

Wartość dofinansowania: 106 272,00 zł

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O projekcie:

Droga gminna o dł. 680 m  wykonana w klasie technicznej „D” z jezdnią  o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 2,5 m.  

Rok realizacji projektu: 2021/2022.

Krótki opis zadania: Budowa oświetlenia 4 przejśc dla pieszych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce w styczniu 2023 roku podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w zakresie organizacji przewózów o charakterze użyteczności publicznej na 6 liniach.

 Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom  dojazdu do szkół, pracy, ośrodka zdrowia, skomunikowanie odległych miejscowości Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce w kwietniu 2023 roku podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w zakresie organizacji przewózów o charakterze użyteczności publicznej na lini nr 7.

 Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom  dojazdu do szkół, pracy, ośrodka zdrowia, skomunikowanie odległych miejscowości Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce w sierpniu 2023 roku podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w zakresie organizacji przewózów o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr 8,9,10. Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom  dojazdu do szkół, pracy, ośrodka zdrowia, skomunikowanie odległych miejscowości Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce w grudniu 2023 roku podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w zakresie organizacji przewózów o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr 1,2,3,4,5,6,8,9,10. Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom  dojazdu do szkół, pracy, ośrodka zdrowia, skomunikowanie odległych miejscowości Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.Dofinansowanie dotyczy realziacji przewozów w roku 2024.
Projekt „Profilaktyka ważna sprawa” dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego pozwolił zrealizować:

  1. 8 godzinne warsztaty „Jak rodzić sobie ze stresem w sytuacji pandemii COVID 19 – warsztaty realizowane w grupach do 12 osób. Łączenie w warsztatach wzięło udział 96 nauczycieli z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
  2. Konsultacje psychologiczne  dla mieszkańców , rodziców – zrealizowano 120 godzin konsultacji, z których skorzystało 25 osób z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  3. Zajęcia z alkogoglami – w czasie trwania projektu w szkołach na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zrealizowane zostały warsztaty godzinne prowadzone przez policjantów oraz członka komisji alkoholowej.
  4. Konkurs profilaktyczny dla szkół – dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeprowadzony został konkurs profilaktyczny „Nie dla uzależnień – tak dla swoich pasji”. W ramach projektu uczniowie mieli za zadania nagrać filmik lub  stworzyć komiks odwołujący się do tematu konkursu. Do konkursu wpłynęły prace od 69 uczniów z szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W ramach konkursu uczniowie ze szkół w Skalmierzycach i Gostyczynie wywalczyli laptopy dla swoich placówek, a uczniowie za najlepsze prace otrzymali tablety, głośniki i słuchawki.
Zdjęcie z wręczenia nagród:

W ramach przedsięwzięcia powstała na terenie parku w Ociążu wiata do edukacji ekologicznej.
Wiata edukacyjna  posiada siedziska dla grupy korzystającej z wiaty, wyposażona jest  w tablicę do prowadzenia zajęć oraz 4 tablice/gry o tematyce przyrodniczej.

Całkowity koszt zadania 70 000 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 56 000 zł.

https://www.wfosgw.poznan.pl