Pliki do pobrania

Ulotka dla mieszkańców

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie na potrzeby zastosowania zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych

Klauzula informacyjna (RODO) - deklaracja

Klauzula informacyjna (RODO) - umorzenie zaległości

Klauzula informacyjna (RODO) - decyzja określenie opłaty

Możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

DEKLARACJA (ePUAP)

OŚWIADCZENIE (ePUAP)