Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

03 Listopad 2020

niEznajoMy

niEznajoMy to słuchowisko o pamięci – tej zbiorowej i jednostkowej. Opowieść o ludziach, których już nie ma i o śladach, jakie zostawili. O historii – ale raczej tej, którą ktoś zapisałby przez małe „h”.
O pamiętaniu i upamiętnianiu, uważności i równości, a także refleksja nad pojęciem bohaterstwa.

Głównym bohaterem słuchowiska jest Eugen Materne – Niemiec, Ewangelik, który w czasie okupacji hitlerowskiej uratował mieszkańców niewielkiej, polskiej wioski przed obozami zagłady.

niEznajoMy to wędrówka po – jakby się zdawało – niepozornej wsi Boczków, leżącej niedaleko Kalisza, a na której ziemiach splotły się losy Niemców, Cyganów/ Romów, Polaków… i innych być może.

Projekt  niEznajoMy przywołuje historię Eugeniusza Materny – ostatniego właściciela ziemskiego wsi Boczków, który był uczestnikiem wielu inicjatyw lokalnych o charakterze charytatywnym i społecznym. Dzięki jego zaangażowaniu mieszkańcy uniknęli zesłania do obozów pracy w czasie II wojny światowej. Kuratorki pragną zachęcić odbiorców do pogłębiania wiedzy na temat ich własnych korzeni oraz zapoznania się ze śladami niemiecko-polskiej historii.

Załącznik: