Boisko wielofunkcyjne w szkole podstawowej w Nowych Skalmierzycach

W Szkole Podstawowej przy ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach otwarte jest boisko wielofunkcyjne, czynne
od pon do pt w godz. od 17:00 do 20:00 (w okresie letnim do 22.00)
oraz w soboty i niedziele w godz. od 13.00 do 20.00 (w okresie letnim do 22.00)


Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

Dla wszystkich osób, które będą chciały korzystać z boiska wielofunkcyjnego publikujemy Kartę zgłoszenia uczestników korzystających z boiska wielofunkcyjnego oraz regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego, z którym należy się zapoznać.

Karta zgłoszenia (format DOC)

Karta zgłoszenia (format PDF)

Regulamin (format PDF)