Kampania społeczna: "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki:

  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • odcinek 3 o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

Materiały do obejrzenia poniżej na stronie Rzecznika Praw Pacjenta