03 Październik 2019

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ponownie w pierwszej 100. najlepszych samorządów

30 września 2019 roku w Muzeum Polin w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień w XV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, w którym Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce po raz dziewiąty znalazła się wśród stu najlepszych polskich samorządów uzyskując 53. miejsce w kraju i wysokie, 6. miejsce w województwie wielkopolskim w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (w tej kategorii sklasyfikowano 864 samorządy).

Jak pisze o rankingu Kinga Bochniak z działu wydawniczego „Rzeczpospolitej” jest on uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. W przeciwieństwie do wielu rankingów na rynku jest on bezpłatny dla jednostek samorządu terytorialnego. Od 15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady Rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek.

Nowe Skalmierzyce uzyskały 23,19 pkt na 100 możliwych, w tym 4,55 za trwałość ekonomiczno-finansową, 7,96 za trwałość społeczną, 5,68 za trwałość środowiskową i 5 za jakość zarządzania i współpracę. Źródłem informacji do opracowania zestawienia są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Ponadto samorządy przekazują dodatkowe dane poprzez specjalne e-ankiety.

Niezmiernie się cieszę z uzyskanego przez naszą Gminę wyniku. To tylko pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku i zrównoważony rozwój nie jest nam obcy. Wszyscy musimy pracować na to, aby w naszej Małej Ojczyźnie żyło nam się jak najlepiej, a dziś możemy się radować sukcesem, który jest udziałem całej wspólnoty – skomentował burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Dariusz Smułka