09 Wrzesień 2019

Gminne Święto Plonów w Skalmierzycach

Tłem dla tegorocznego gminnego święta plonów, które odbyło się 8 września w Skalmierzycach było tutejsze sanktuarium maryjne. Na placu tuż obok świątyni trud rolniczej braci celebrowali także organizatorzy, czyli władze samorządowe gminy, a ponadto: parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, władze powiatowe, radni: sejmiku wojewódzkiego, powiatu ostrowskiego oraz gminni, duchowieństwo, służby mundurowe, sołtysi i delegacje wsi, działaczki kół gospodyń wiejskich, członkowie organizacji rolniczych, prezesi organizacji społecznych oraz mieszkańcy, którzy przeszli tu w barwnym korowodzie prowadzonym przez Miejsko-Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP Skalmierzyce.

Obrzęd dożynkowy poprzedziła msza święta dziękczynna. Koncelebrowali ją ks. wikariusz Marcin Nowicki oraz proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Droszewie – ks. doktor Jarosław Materliński, który w wygłoszonej homilii odnosił się do powołania rolnika i trudu jego pracy: miesiące letnie to na roli okres szczególnie ciężkiej i uciążliwej pracy. Gdy wielu wypoczywa na wakacjach i korzysta z uroków przyrody, na polach od świtu do nocy każdego dnia trwa walka o zebranie plonów z pola, walka o chleb stanowiący podstawę biologicznego życia człowieka. W myśl słów św. brata Alberta zaapelował też, byśmy byli dobrzy jak chleb, który smakuje lepiej, gdy potrafimy się nim dzielić i dostrzegać drugiego człowieka.

Do takiej pomocy bliźniemu nawiązał również w swoim przemówieniu na placu dożynkowym gospodarz uroczystości – burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, który przypomniał, że tegoroczne warunki pogodowe przyczyniły się do ogromnych strat w rolnictwie: Jako pierwsi skutki suszy odczuliście Wy, rolnicy, ale długofalowo dotkną one wszystkich, bo przecież produkowana przez Was żywność jest podstawą egzystencji ogółu. Z tym większą więc pokorą pochylmy się Szanowni Państwo nad przekazanym od starostów dożynek pięknych ich symbolem - chlebem upieczonym z tegorocznego ziarna. Szanujmy ten chleb na co dzień i uczciwie go dzielmy. Jak bowiem powiedział Papież Franciszek „Sprawiedliwy podział owoców ziemi i ludzkiej pracy nie jest zwykłą filantropią. Jest obowiązkiem moralnym.” To wyraz solidarności, braterstwa, chęci tworzenia z drugim człowiekiem prawdziwej wspólnoty. Jako gospodarz naszej gminnej wspólnoty zapewniam, iż uczynię wszystko, by podział samorządowych środków był jak najbardziej sprawiedliwy, a z owoców naszej pracy mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy.

Na wspomnianym już placu miały też miejsce: przekazanie przez starostów dożynek, Joannę Matyśkiewicz-Kmiecik i Damiana Kaczmarka, poświęconego bochna chleba władzom samorządowym, prezentacja blisko 30 wieńców, które przygotowały wsie sołeckie, miejskie ogrody działowe i KGW a także przemówienia gości. Życzenia rolnikom, ogrodnikom, sadownikom oraz pszczelarzom przekazali: posłowie na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Jerzy Kozłowski oraz Jarosław Urbaniak, przedstawiciele władz wojewódzkich – Krzysztofa Grabowskiego i Marzeny Wodzińskiej, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet oraz Starosta ostrowski Paweł Rajski.

Część artystyczną obrzędu wypełniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, koncert zespołu Lorem oraz popisy kabaretu Strzegowianki. Gwiazdą wieczoru był zespół Piękni i Młodzi, który wprowadził zebranych w rytmy muzyki tanecznej, rozbrzmiewającej aż do północy podczas kończącej dożynki zabawy tanecznej.

Dużą popularnością cieszyły się podczas imprezy także loteria fantowa, darmowy tradycyjny poczęstunek i zamki dmuchane oraz zorganizowany po raz pierwszy konkurs dla kół gospodyń wiejskich na wypiek najlepszego tradycyjnego ciasta drożdżowego. Trzy równorzędne pierwsze miejsca zdobyły gospodynie z Droszewa, Leziony oraz Biskupic Ołobocznych, a KGW Chotów otrzymało nagrodę dodatkową – 2-osobową wycieczkę do Warszawy ufundowaną przez Senatora RP Łukasza Mikołajczyka. Nie było przegranych, albowiem wszystkie współzawodniczące ze sobą koła zostały obdarowane upominkami oraz dyplomami.

Magdalena Kąpielska

Fot. Zygmunt Kroczyński, UGiM