27 Marzec 2020

Informacja dot. zmiany terminu przyjmowania wniosków na wymianę pieca

W dniu 26 marca 2020 r. została podjęta przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwała dot. zmiany zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w terminie od 1 do 30 czerwca, bądź do wyczerpania się limitu środków finansowych przeznaczonych na ww. cel.