03 Kwiecień 2020

Komunikat WPK - zawieszenie odczytywania wskazań wodomierzy

ZAWIESZENIE ODCZYTYWANIA WSKAZAŃ WODOMIERZY - DO ODWOŁANIA

W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Polski, w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, w tym zmierzających do ograniczenia kontaktów pracowników Spółki z odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w celu uniknięcia odczytów wskazań wodomierzy przy bezpośrednim kontakcie z Odbiorcą Usług, prosimy o przekazywanie do Spółki odczytu wskazania wodomierza:

-    pod numer telefonu: 62 762 23 50 wewn. 21,  22,  lub

-    pod numer telefonu inkasenta wskazywany na zawiadomieniu o próbie odczytu, lub

-    na adres e-mail: biuro@wpkskalmierzyce.pl .

Informacja winna zawierać następujące dane:

- numer klienta (podawany na każdej fakturze, oznaczony Kxxxx np. K01000),

- data odczytu wodomierza,

- wskazanie wodomierza.

W sytuacji koniecznego kontaktu z naszymi pracownikami informujemy, że są oni wyposażeni w środki ochrony indywidualnej ( rękawiczki jednorazowe, osłony twarzy, środki dezynfekujące).

W miesiącu kwietniu 2020r. uprzejmie prosimy o współpracę  mieszkańców miejscowości:

Boczków,  Czachory, Droszew, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Głóski, Gniazdów, Kościuszków, Kurów, Miedzianów, Ociąż, Pawłów, Skalmierzyce, Śliwniki, Trkusów, Żakowice.