11 Kwiecień 2017

Laboratorium OK zeszytu w Skalmierzycach

4 kwietnia br. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach była prawdziwym centrum edukacyjnym. Stało się tak za sprawą ogólnopolskiej konferencji, której szkoła miała zaszczyt być gospodarzem. Jej tematem był „OK zeszyt jako sposób na podniesienie jakości uczenia się uczniów i budowania partnerstwa w  szkole”, a głównymi prelegentami pionierzy oceniania kształtującego w Polsce: Danuta Sterna i Jacek Strzemieczny z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które było współorganizatorem przedsięwzięcia.   

We współfinansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programie CEO - Szkoła Ucząca Się - skalmierzycka placówka uczestniczy od wielu lat. To dzięki niemu w  2007 roku rozpoczęła wdrażanie oceniania kształtującego, na którego filarach nadal opiera i rozwija swoją działalność dydaktyczną. OK zeszyt od ubiegłego roku szkolnego stał się kolejnym edukacyjnym wyzwaniem dla grupy nauczycieli, którzy podjęli się uczestniczenia w I edycji kursu OK zeszyt. Jego innowacyjność oparta na założeniach oceniania kształtującego i konstruktywistycznym podejściu do uczenia i nauczania znalazła wielu sprzymierzeńców zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów i ich rodziców.

Konferencja zgromadziła około dwustu uczestników z całej Polski. Wśród nich znaleźli się dyrektorzy i nauczyciele różnych przedmiotów z różnych szkół, edukatorzy, doradcy metodyczni oraz rodzice. Przybyli zostali powitani przez dyrektora placówki Małgorzatę Sulewską, która podziękowała obecnej wśród gości burmistrz Nowych Skalmierzyc Bożenie Budzik za objęcie wydarzenia honorowym patronatem oraz za „wiatr w żagle”, czyli nieustanne wsparcie okazywane dyrektorom i nauczycielom działającym na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Po serdecznych słowach skierowanych przez burmistrz do zebranych nastąpił wykład wprowadzający. Wygłosił go prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jacek Strzemieczny, który wskazał przede wszystkim na wartość informacji zwrotnej i podkreślił jej rolę w procesie uczenia. Uczestnicy wysłuchali również wykładu Danuty Sterny, ekspertki w programie Szkoła Ucząca Się, autorki wielu książek o ocenianiu kształtującym. Tematem prezentacji były „Strategie Oceniania Kształtującego w OK zeszycie”. Nauczyciele nie byli tylko biernymi słuchaczami wystąpienia, ale mieli również możliwość współpracy w parach oraz wymiany swoich spostrzeżeń na forum. Prelegentka zwróciła uwagę na to, w jaki sposób w OK zeszycie wykorzystywane są strategie oceniania kształtującego. Podkreśliła, że głównym celem zeszytu jest to, aby uczeń stał się autorem procesu własnego uczenia się.

Następnie zgromadzeni obejrzeli film dotyczący OK zeszytu, który stał się jednocześnie wprowadzeniem do drugiej części konferencji. Nauczyciele udali się do sal lekcyjnych, które w ten dzień zamieniły się w Żywą Bibliotekę. Funkcje książek pełnili w niej nauczyciele – praktycy OK zeszytu. Czytelnicy w tak zaaranżowanej bibliotece mogli porozmawiać z ekspertami, dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do pracy z OK zeszytem, wymienić własne doświadczenia. Ponadto mogli obejrzeć OK zeszyty z różnych przedmiotów, klas i szkół na kolejnych etapach kształcenia. Żywa Biblioteka składała się z pięciu podzielonych tematycznie działów: język polski; edukacja wczesnoszkolna; matematyka, przyroda, fizyka; historia, religia oraz języki obce. Ekspertami w poszczególnych działach były nauczycielki: Marzanna Wiśniewska z Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, Joanna Kostrzewa z Zespołu Szkół w Stawiszynie, Bożena Rakowska z Zespołu Szkół w Sulechowie, Beata Minta ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim, Ewa Szpot z Zespołu Szkół w Przygodzicach, Barbara Jaworowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, Zofia Posiewała z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym oraz Marzena Hildebrandt, Katarzyna Jędrzejak, Izabela Kaczmarek, Marita Kowalczyk, Justyna Krawczyk, Joanna Małkowska i Anita Morawska-Wasielak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Wszystkie ekspertki to uczestniczki organizowanego przez CEO w ramach Programu Szkoła Ucząca Się I edycji kursu OK zeszyt.

Po pełnej innowacji i inspiracji wędrówce poprzez regały Żywej Biblioteki, uczestnicy wrócili na salę gimnastyczną, gdzie odbył się panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli ze szkoły-gospodarza. Jego temat brzmiał: „Jak OK zeszyt może budować partnerstwo w nauczaniu, zarówno pomiędzy uczniem i nauczycielem, jak też pomiędzy nauczycielami w szkole?”. Nauczyciele dzielili się swoim prywatnym doświadczeniem pracy z OK zeszytem, odpowiadając na cztery kluczowe pytania: „Jakie elementy OK zeszytu przynoszą uczniom największe korzyści?”, „Jak OK zeszyt wpływa na partnerstwo między nauczycielem a uczniem?”, „Jak OK zeszyt wpływa na współpracę między nauczycielami?” oraz „Czym jest dla Was praca z OK zeszytem?”. Panelistki w swoich wypowiedziach podkreślały, że zeszyt nie tylko pomaga obserwować nauczycielowi efekty, ale i pokazuje sam proces uczenia się uczniów, uwzględniając ich różnorodne praktyki w zdobywaniu wiedzy. Ponadto zaznaczały, że praca z zeszytem daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, buduje klimat zaufania, partnerstwa. Natomiast współpraca nauczycieli zorganizowana wokół OK zeszytu może być źródłem wzajemnego doskonalenia technik nauczania oraz być cennym elementem obserwacji uczniowskiego uczenia się. Moderatorem panelu była dyrektor szkoły w Skalmierzycach Małgorzata Sulewska, która również jest praktyczką OK zeszytu.

Konferencję zakończyły podziękowania i gratulacje. Dyrektor placówki podziękowała prelegentom, uczestnikom oraz swoim współpracownikom za udział w konferencji i zaangażowanie. Prezes CEO Jacek Strzemieczny złożył na ręce dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza gratulacje i wyrazy uznania za propagowanie idei i strategii oceniania kształtującego, a skalmierzycką szkołę nazwał ogólnopolskim laboratorium OK zeszytu.

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach,

Paulina Wielanek