26 Listopad 2019

Otwarcie drogi i OSA w Boczkowie

23 listopada br. w Boczkowie miała miejsce uroczystość z okazji zakończenia dwóch zadań – remontu drogi powiatowej relacji Gniazdów-Boczków oraz budowy Otwartej Strefy Aktywności.

Spotkanie rozpoczęto od przecięcia wstęgi na drodze. Dokonali tego starosta ostrowski Paweł Rajski, wicestarosta Roman Pacholczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak ze swoim zastępcą Agnieszką Sipką, wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Miasta Renata Nogaj, radny powiatowy Mirosław Nowacki, radny gminny Wiktor Bęcki a także sołtysi Gniazdowa i Boczkowa – Paweł Wojtaszak oraz Paweł Świderski. Remont drogi polegał na położeniu nowej nawierzchni na odcinku o długości około kilometra od zjazdu z wiaduktu w kierunku Boczkowa. Samorząd Nowych Skalmierzyc wsparł inwestycję kwotą 100.000,00 zł, a na całość powiat ostrowski przeznaczył w sumie 360.000,00 zł.

Tego dnia oddano również do użytku Otwartą Strefę Aktywności (podobne powstały w Kurowie oraz na stadionie w Nowych Skalmierzycach). Tu do starosty, burmistrza, jego zastępcy, wiceprzewodniczącej Rady i radnego gminnego dołączyli radny powiatu ostrowskiego Michał Ciupka oraz były, wieloletni sołtys wsi Zbigniew Budzik, a ks. kan. Sławomir Nowak poświęcił obie inwestycje. Na ten cel gminny samorząd otrzymał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 49.998,00 zł, a łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 101.334,74 zł (dotacja na trzy OSA z ministerstwa to blisko 125 tysięcy zł). W ramach zadania zostały zamontowane urządzenia: wioślarz, twister siedzący, wyciąg górny, drabinka, wahadło, rowerek, stół do gry w szachy i chińczyka, piłkarzyki, zestaw sprawnościowy, bujak podwójny oraz huśtawka typu ważka. Postawiono również stojak na rowery, ławki a także nasadzono krzewy.

Na zakończenie rada sołecka wraz z sołtysem Pawłem Świderskim zaprosili zebranych na poczęstunek do sali wiejskiej.

Dariusz Smułka


Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.