26 Wrzesień 2019

Otwarcie drogi relacji Strzegowa-Gostyczyna

25 września br. przy świetlicy wiejskiej w Strzegowie odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej relacji Strzegowa-Gostyczyna.

Spotkanie rozpoczęto od wspólnej modlitwy i poświęcenia drogi, którego dokonał miejscowy proboszcz ks. kan. Michał Pacholczyk. W przemowach goście zwracali uwagę na wzorową współpracę na linii gmina-powiat, o czym wspomniał także burmistrz Jerzy Łukasz Walczak: Cieszę się, że razem możemy dziś pochwalić się kolejnym wspólnym, dobrze wykonanym zadaniem. Podążając za słowami Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, iż „zgoda buduje”, ufam, że kolejne przedsięwzięcia na terenie gminy będzie wykonywało nam się równie dobrze.

W przecięciu wstęgi razem z burmistrzem udział wzięli: Posłowie na Sejm RP Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, starosta Paweł Rajski i jego zastępca Roman Pacholczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz Orzechowski, radny Jacek Łusiak, sołtysi Renata Nogaj i Karol Pietrzak oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji – Przemysław Gałka i Mariusz Harendarz.

Przedmiotowa droga to odcinek o długości ponad 4 km łączący obie miejscowości. Inwestycja była realizowana w cyklu dwuletnim – w 2018 roku samorząd Nowych Skalmierzyc dołożył Powiatowi Ostrowskiemu 350 tysięcy złotych, natomiast w roku bieżącym – 400 tys. zł. Całkowita wartość zadania to ponad 3 mln złotych.

Dariusz Smułka