Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

28 Październik 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Rolniku!

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99 nie później niż do dnia 31 października br.

Jeśli jednak jeszcze tego nie zrobiłeś, nie denerwuj się! Wciąż na Ciebie czekamy!

 

By ułatwić Ci dokonanie samospisu, niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu.

 

Poniżej zamieszczamy numery telefonów dla użytkowników gospodarstw rolnych odpowiednio z:

- powiatu: ostrowskiego – 62 50 27 112, 62 50 27 114, 62 50 27 151,

 

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00. Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń pod kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później - właśnie kogoś spisujemy!


Krzyżówka spisowa

Konkurs jest prowadzony na łamach gminnych gazet informacyjnych, stronach internetowych i profilach Facebook.

Po rozwiązaniu krzyżówki wypełniony „Kupon krzyżówkowy” należy sfotografować i do 16 listopada br. przesłać na adres e-mail Konkurs_POZ@stat.gov.pl.

Organizator nagrodzi pierwszych 13 uczestników konkursu, po jednym, w każdej z  gmin.

Nagrodami w konkursie będą zestawy składające się z myszy bezprzewodowej i pendrive’a 128 GB.

Komisja konkursowa:

  • Anna Polińska
  • Ewa Kowalka
  • Krzysztof Basarbowicz