12 Kwiecień 2016

Poziomy odzysku 2015

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) informujemy, że w roku 2015 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 204,6 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 42,0 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

Poniżej przedstawiamy informację o osiągniętych  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015.

Podmiot

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

F.U.H. JARTEX
Szczepan Jarantowski

ul. Zakopiańska 12,
62-800 Kalisz

10,2 %

231,5 %

100,0 %

Zakład Oczyszczania
i Gospodarki
Odpadami "MZO"

ul. Wiejska 18,
63-400 Ostrów Wlkp.

0,0 %

-

100,0 %

Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta EKO Sp. z o.o.

ul. Łódzka 19,
62-800 Kalisz

32,2 %

-

100,0 %

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych S.A
w Kaliszu

ul. Bażancia 1a,
62-800 Kalisz

7,6 %

15,3 %

-

Firma Usługowa
"Kosz" Sp. z o.o.

ul. Wylotowa 57,
63-400 Ostrów Wlkp.

1,8 %

-

-