11 Czerwiec 2018

Program "Dobry start"

W dniu 1 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z rozporządzeniem wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia będą przyjmowane już od dnia

1 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – ich przyjmowanie rozpocznie się od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada.

Będzie ono przysługiwało w wysokości 300 zł jednorazowo. UWAGA: wnioski, które zostaną złożone po upływie ww. terminu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Wzór wniosku o świadczenie*

*Przy składaniu wniosku konieczne jest podanie maila.