04 Maj 2020

Uroczystości 3 Maja

Tak skromnych uroczystości związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja jeszcze nie było. Zabrakło pocztów sztandarowych, orkiestry, chóru oraz mieszkańców. W obliczu epidemii nie mogło być jednak inaczej- podobnie świętowano na terenie całego kraju.

Chcąc jednak wprowadzić chociaż namiastkę świątecznego klimatu oraz połączyć się symbolicznie z mieszkańcami zdecydowano się po raz pierwszy na odegranie Mazurka Trzeciego Maja z aparatury hejnałowej. Rozbrzmiały więc słowa „Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie.” Być może ten tegoroczny element wpisze się na stałe w obchody- mamy nadzieję jednak, że tylko on…

Kwiaty w imieniu społeczności gminy złożyli burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, przewodniczący rady Tadeusz Orzechowski oraz sekretarz Michał Ciupka. Mszę w intencji Ojczyzny sprawował ks. kan. Zbigniew Króczyński.

Aleksander Liebert