25 Wrzesień 2019

Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne - 7 października

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,
 na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi bezpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

Realizowane przez OPEN programy:

 

1)      Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 68 r.ż.)

 

2)      Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (badanie krwi na PSA dla mężczyzn od 50 r.ż.)

 

 

SPOTKANIE EDUKACYJNE

w dniu 7 października 2019 r. o godz. 1115

w URZĘDZIE GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE POK. NR 1

 

(podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do samodzielnego przygotowania materiału do badania na krew utajoną w kale)

 

 

BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK

w dn. 16 października 2019 r.  od godz. 9:00 do 13:00

w URZĘDZIE GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE POK. NR 1

 

 

 

Informacje dodatkowe:

- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości

- wyniki nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres

- zapisy przeprowadzane są przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce tel. 62 762-97-17

Załącznik: