29 Lipiec 2019

Zwrot akcyzy

Przypominamy, że każdy rolnik (producent rolny) będący w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć wniosek w drugim półroczu:

  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

STAWKA ZWROTU NA 2019 ROK WYNOSI 1,00 ZŁ ZA 1 LITR OLEJU NAPĘDOWEGO

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 x ilość ha użytków rolnych x stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego

oraz

  • 30,00 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła x stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego

Tak jak w pierwszym terminie należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot części akcyzy od zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego do chowu i hodowli bydła muszą dołączyć oryginał dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest w pok. 24 II piętro Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce lub można go pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Wz%C3%B3r_wniosku_akcyza_2019.pdf/e6c36839-9642-a2d1-e84e-e3f7ca033acb