calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Pomoc Ukrainie


                                                                                                                                                                                                      

 

Obywatele Ukrainy muszą  poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

 

Świadczenia rodzinne, w tym 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z kraju, na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń. Tak więc o swoim wyjeździe należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

O wyjeździe z Polski uchodźca powinien niezwłocznie poinformować ZUS. Może to zrobić elektronicznie, logując się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) i składając pismo ogólne na formularzu POG. Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dostępu do internetu i nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną, może zgłosić się do placówki ZUS i złożyć pisemne oświadczenie – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 

Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia rodzinne i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

 

ZUS dysponuje narzędziami, które pozwalają na sprawdzenie, czy dana osoba opuściła Polskę. Weryfikuje też legalny pobyt w kraju obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczenia, jak i w dowolnym momencie, w trakcie okresu świadczeniowego. Pomocne są w tym różnego rodzaju rejestry państwowe, do których ZUS ma dostęp i współpraca z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi. ZUS może też w przypadku wątpliwości, co do spełnienia warunku zamieszkiwania na terenie Polski, wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. W przypadku nie złożenia wyjaśnień we wskazanym czasie, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia. Ta sama zasada obowiązuje również Polaków.

 

 
 Wersja elektroniczna wniosku o nadanie numeru PESEL / Електронна версія заявки на номер PESEL

kliknij tutaj / натисніть тут

 
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce można składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Świadczenie w wysokości 40 zł na dzień będzie wypłacane z dołu za liczbę dni w których zapewnione było zakwaterowanie i wyżywienie/maksymalnie 60 dni/. Wnioski można składać w pok. 3 i 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Wzór wniosku do pobrania:


Świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach informuje, że od dnia 21.03.2022 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24.02.2022r., 

Wniosek składa każda osoba pełnoletnia, która przebywa na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, została wpisana do rejestru PESEL, wraz z oświadczeniem  i dokumentem nadającym numer PESEL.

Prosimy również o przygotowanie numeru rachunku bankowego, na który będzie można przelać przyznane świadczenie.

Грошове свідчення для громадян України

Міський та Ґмінний осередок соціальної допомоги у Нових Скальмежицах повідомляє, що починаючи від 21.03.2022 року громадяни України, які легально перебувають на території Республіки Польща починаючи від 24.02.2022 р., можуть подавати заяву для отримання одноразового грошового свідчення у розмірі 300 злотих на особу.

Заяву подає кожна повнолітня особа, яка перебуває на території Ґміні та міста Нове Скальмежице та занесена до реєстру PESEL, разом із кваліфікаційним формуляром про надання допомоги та документом про надання номера PESEL.

Просимо також підготувати номер банківського рахунку, на який можна перерахувати грошове свідчення.

Адреса: Скальмежисе, вул. Подкоцка 4-А.Jak otrzymać numer PESEL - informacja dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granice po 24 lutego
 

PL:
UA:
EN:
RU:


Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu 536 890 920 (w godzinach 8.00 - 18.00) oraz adres e-mailowy dla uchodźców z Ukrainy ukraina@noweskalmierzyce.pl
Możecie tu szukać Państwo wszelakiej pomocy związanej z Waszym pobytem w Polsce – sprawy bytowe, urzędowe, meldunkowe, zatrudnienia, szkolnictwa, pomocy psychologicznej i inne.

Впроваджено спеціальний телефон 536 890 920 (з 8.00 до 18.00) і електрону пошту для біженців з України ukraina@noweskalmierzyce.pl
Тут можете знайти необхідну допомогу пов’язану з Вашим перебуванням в Польщі - побутові питання, адміністративні, реєстраційні, працевлаштування, навчання, психологічної допомоги та інші.
Informacja dla osób, które przybywają z Ukrainy na teren Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

W załączeniu poniżej ankiety w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim, które należy niezwłocznie wypełnić i przekazać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, ul. Podkocka 4a, 63-460 Nowe Skalmierzyce, tel. 62 580 40 20, 534 990 440 .

Ankieta w wersji elektronicznej / Електронна анкета

Ankieta w wersji papierowej / Паперовий варіант анкети:

anketa_potrebnostey_jezyk_rosyjski.docx

anketa_potrebnostey_jezyk_ukrainski.docx

ankieta_potrzeb.docx

Інформація для людей, які приїжджають з України в район ґміни та міста Нове Скальмежице

Нижче наведено анкети українською, російською та польською мовами, які необхідно негайно заповнити та надіслати до Муніципального та комунального центру соціального забезпечення в Нове Скальмежице, вул. Підкоцька 4а, 63-460 Нове Скальмежице, тел.62 580 40 20, 534 990 440.


Osobom, które zadeklarowały swoją pomoc w formie mieszkania, tłumaczenia czy pomocy rzeczowej serdecznie dziękujemy. Będziemy na bieżąco korzystać z Państwa pomocy, pozostajemy w kontakcie.


Informacja dla osób chcących udzielić pomocy:

W związku z kryzysem spowodowanym atakiem Rosji na Ukrainę, wielu mieszkańców rozpoczęło ucieczkę z kraju. Obecnie Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przygotowuje się na przyjęcie uchodźców. Potrzebujemy Twojego wsparcia w znalezieniu lokali mieszkaniowych, tłumaczy językowych oraz pomocy rzeczowej. Masz coś do zaoferowania? Wypełnij proszę specjalny formularz: