calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

10 Marzec 2017

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku

Zespół Szkolno Przedszkolny w Kotowiecku , Kotowiecku ul. Kaliska 4,

63-460 Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 40 20

www.zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl


Obwód szkoły:  Wieś:  Kotowiecko, Żakowice, Głóski

            Szkoła dysponuje salką gimnastyczna o wymiarach 5m x 10 m x 2,5 h oraz boiskiem trawiastym. Szkoła dysponuje 8 salami lekcyjnymi, małą kuchnią, sekretariatem, pokojem nauczycielskim oraz gabinetem dyrektora. Jednakże 2 z pomieszczeń lekcyjnych znajdujące się w szkole przeznaczone są dla Publicznego Przedszkola, które zlokalizowane jest w Szkole Podstawowej tworząc tym samym ze Szkołą Zespół Szkolno-Przedszkolny.

          

Rok szkolny 2016/2017 – stan obecny

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VI

13

1

 

2005

V

6

1

 

2006

IV

7

1

 

2007

III

11

1

 

2008

II

10

1

 

2009

I

4

1

 

Stan na dzień 30.09.2016

51

6

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2010

„0”

9

1

 

2011 i młodsze

Poniżej 6 lat

18

1

 

Razem

27

2

 

Rok szkolny 2017/2018

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VII

13

1

 

2005

VI

6

1

 

2006

V

7

1

 

2007

IV

11

1

 

2008

III

10

1

 

2009

II

4

1

 

2010

I

9

1

 

Razem w szkole

60

7

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

Razem

Kotowiecko

Żakowice

Głóski

2011

 

 

1

 

3

3

0

0

2012

Poniżej 6 lat

 

8

3

3

2

2013

 

7

6

0

1

2014

 

4

4

0

0

Razem w przedszkolu

22

1

 

Rok szkolny  2018/2019

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VIII

13

1

 

2005

VII

6

1

 

2006

VI

7

1

 

2007

V

11

1

 

2008

IV

10

1

 

2009

III

4

1

 

2010

II

9

1

 

2011

I

 

1

3

Razem w szkole

63

8

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

Razem

Kotowiecko

Żakowice

Głóski

2012

„0”

 

1

 

8

3

3

2

2013

Poniżej 6 lat

 

7

6

0

1

2014

 

4

4

0

0

2015

 

5

4

0

1

Razem w przedszkolu

24

1

 

 Rok szkolny 2019/2020

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2005

VIII

6

1

 

2006

VII

7

1

 

2007

VI

11

1

 

2008

V

10

1

 

2009

IV

4

1

 

2010

III

9

1

 

2011

II

 

1

3

2012

I

 

1

8

Razem w szkole

58

8

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

Razem

Kotowiecko

Żakowice

Głóski

2013

„0”

 

1

 

7

6

0

1

2014

Poniżej 6 lat

 

4

4

0

0

2015

 

5

4

0

1

2016

 

6

3

1

2

Razem w przedszkolu

22

1

 

W opracowaniu przyjęto dane z SIO z 2016 roku oraz dane szacunkowe na podstawie danych z ewidencji ludności.