calendar 19 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

25 Styczeń 2017

Reforma oświaty - struktura szkół od 1 września 2017


      Uchwała Nr  XXXIII.244.2017

Rady Gminy i Miasta  Nowe  Skalmierzyce

z dnia 24 lutego  2017 roku

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa  - prawo oświatowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 206 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się co następuje:

§1

Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – prawo oświatowe.

§ 2

 

Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce wraz z granicami obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Lp.

Nazwa szkoły i siedziba szkoły

Granice obwodu szkoły

Szkoła prowadzi oddziały

2016/2017

2017/2018

2018/2019

1

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych z siedzibą w Biskupicach Ołobocznych ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

wieś Biskupice Ołoboczne

oraz należąca do gminy Sieroszewice wieś Bilczew

wieś Biskupice Ołoboczne

wieś Biskupice Ołoboczne

przedszkolne

2

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie z siedziba w Droszewie, Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

wieś Droszew, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Pawłów, Trkusów, Kurów i Pawłówek

wieś Droszew, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Pawłów, Trkusów, Kurów i Pawłówek

wieś Droszew, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Pawłów, Trkusów, Kurów i Pawłówek

przedszkolne

3

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku z siedzibą w Kotowiecku ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

wieś Kotowiecko, Żakowice, Głóski

wieś Kotowiecko, Żakowice, Głóski

wieś Kotowiecko, Żakowice, Głóski

 

4

Szkoła Podstawowa im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie z siedziba w Gostyczynie, Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

wieś Gostyczyna, Chotów, Osiek, Śmiłów, Strzegowa, Leziona

wieś Gostyczyna, Chotów, Osiek, Śmiłów, Strzegowa, Leziona

wieś Gostyczyna, Chotów, Osiek, Śmiłów, Strzegowa, Leziona

przedszkolne

5

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu z siedziba w Fabianowie ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

wieś Ociąż, Fabianów, Czachory, Kościuszków

oraz należąca do Gminy Ostrów Wlkp. wieś Kwiatków od nr 30

wieś Ociąż, Fabianów, Czachory, Kościuszków

wieś Ociąż, Fabianów, Czachory, Kościuszków

 

6

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach z siedziba w Skalmierzycach ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

wieś Skalmierzyce z wyłączeniem ulicy Podkockiej, Boczkowskiej

wieś Skalmierzyce z wyłączeniem ulicy Podkockiej, Boczkowskiej i Kaliskiej

wieś Skalmierzyce z wyłączeniem ulicy Podkockiej, Boczkowskiej i Kaliskiej

 

7

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach z siedzibą Nowych Skalmierzycach ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

wieś Gniazdów, Boczków, Śliwniki, Mączniki, Węgry, Biskupice,  Skalmierzyce ul. Podkocka i Boczkowska

miasto Nowe Skalmierzyce:

wieś Śliwniki, Mączniki, Węgry, Skalmierzyce ul. Podkocka

miasto Nowe Skalmierzyce: ul. 25 stycznia, 3 maja, Narutowicza, Kamienna, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mertki, Mickiewicza, Mostowa, Okólna, Podkocka, Polna, Szkolna

 

wieś Śliwniki, Mączniki, Węgry, Skalmierzyce ul. Podkocka

miasto Nowe Skalmierzyce: ul. 25 stycznia, 3 maja, Narutowicza, Kamienna, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mertki, Mickiewicza, Mostowa, Okólna, Podkocka, Polna, Szkolna

 

integracyjne

8

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedziba w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

 

wieś: Gniazdów, Biskupice, Boczków, Skalmierzyce ul. Boczkowska i Kaliska

miasto: Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska, Boczkowska, 1 maja, Nowa, Hallera, Krasickiego, Sikorskiego, 29 grudnia, Plac Wolności, Wyszyńskiego, Tartakowa, Dojazdowa

 

wieś: Gniazdów, Biskupice, Boczków, Skalmierzyce ul. Boczkowska i Kaliska

miasto: Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska, Boczkowska, 1 maja, Nowa, Hallera, Krasickiego, Sikorskiego, 29 grudnia, Plac Wolności, Wyszyńskiego, Tartakowa, Dojazdowa

przedszkolne

 

§3

 

Określa się następujący plan sieci dotychczasowych klas publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce wraz z granicami obwodów dotychczasowych klas publicznych gimnazjów mających siedzibę na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Lp.

Nazwa i siedziba gimnazjum, którego klasy prowadzone są w innej szkole

Nazwa i siedziba szkoły w której prowadzi się klasy gimnazjum

Granice obwodu dotychczasowych klas gimnazjum

2017/2018

2018/2019

1

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu z siedziba w Fabianowie ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu z siedziba w Fabianowie ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce

wieś Ociąż, Fabianów, Czachory, Kościuszków, Biskupice Ołoboczne, Kotowiecko, Głóski, Żakowice, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Droszew, Trkusów, Miedzianów, Kurów, Pawłów oraz należący do Gminy Ostrów Wlkp. wieś  Kwiatków od nr 30

wieś Ociąż, Fabianów, Czachory, Kościuszków, Biskupice Ołoboczne, Kotowiecko, Głóski, Żakowice, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Droszew, Trkusów, Miedzianów, Kurów, Pawłów oraz należący do Gminy Ostrów Wlkp. wieś  Kwiatków od nr 30

2

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedziba w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedziba w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

wieś: Skalmierzyce, Boczków, Gniazdów, Mączniki, Śliwniki, Węgry, Strzegowa, Gostyczyna, Śmiłów, Osiek, Chotów, Leziona, Biskupice,

miasto: Nowe Skalmierzyce

wieś: Skalmierzyce, Boczków, Gniazdów, Mączniki, Śliwniki, Węgry, Strzegowa, Gostyczyna, Śmiłów, Osiek, Chotów, Leziona, Biskupice,

miasto: Nowe Skalmierzyce

 

§4

Dotychczasowe  Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z dniem      1 września 2017 roku przekształca się w Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Nowych Skalmierzycach,  ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Lp.

Nazwa i siedziba przekształconego gimnazjum

Nazwa i siedziba szkoły podstawowej

Dzień rozpoczęcia działalności

Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej

1

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Nowych Skalmierzycach,  ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Nowych Skalmierzycach,  ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

1 września 2017r.

2017/2018

 

W ramach nowopowstałej z przekształcenia Szkoły Podstawowej  określa się następujący sposób jej tworzenia w ramach podziału obwodu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach

Nazwa i adres szkoły

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny

2018/2019

Rok szkolny

2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Nowych Skalmierzycach,  ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

 

W roku szkolnym 2017/2018 tworzy się w szkole odziały klasy I , IV, VII

 

W szkole funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum II, III

 

W roku szkolnym 2018/2019 tworzy się w szkole odziały klasy I, II , IV, V, VII, VIII

 

W szkole funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum III

 

W roku szkolnym 2018/2020 tworzy się w szkole odziały klasy I, II, III,  IV, V,  VI, VII, VIII

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Dotychczasowe  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu z dniem 1 września 2017 roku włącza się do publicznej ośmioletniej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu z siedzibą w Fabianowie ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Lp.

Nazwa i siedziba włączanego gimnazjum

Nazwa i siedziba szkoły podstawowej

Dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową:

Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej

Dzień zakończenia  działalności gimnazjum:

1

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu z siedzibą w Fabianowie ul. Szkolna 54, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu z siedzibą w Fabianowie ul. Szkolna 54, 63-460 Nowe Skalmierzyce

1 września 2017r.

2017/2018

31 sierpnia 2019r.

 

§6

Określa się następujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od dnia 1 września 2019 roku.

Lp.

Nazwa szkoły i siedziba szkoły

Granice obwodu szkoły

od dnia 1 września 2019

Szkoła prowadzi oddziały

1

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych z siedzibą w Biskupicach Ołobocznych ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

wieś Biskupice Ołoboczne

 

przedszkolne

2

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie z siedziba w Droszewie, Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

wieś Droszew, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Pawłów, Trkusów, Kurów i Pawłówek

przedszkolne

3

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku z siedzibą w Kotowiecku ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce

wieś Kotowiecko, Żakowice, Głóski

 

4

Szkoła Podstawowa im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie z siedziba w Gostyczynie, Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce

wieś Gostyczyna, Chotów, Osiek, Śmiłów, Strzegowa, Leziona

przedszkolne

5

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu z siedziba w Fabianowie ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce

wieś Ociąż, Fabianów, Czachory, Kościuszków

 

 

6

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach z siedziba w Skalmierzycach ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

wieś Skalmierzyce z wyłączeniem ulicy Podkockiej, Boczkowskiej i Kaliskiej

 

7

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach z siedzibą Nowych Skalmierzycach ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

wieś Śliwniki, Mączniki, Węgry, Skalmierzyce ul. Podkocka

miasto Nowe Skalmierzyce: ul. 25 stycznia, 3 maja, Narutowicza, Kamienna, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mertki, Mickiewicza, Mostowa, Okólna, Podkocka, Polna, Szkolna

integracyjne

8.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z siedziba w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

wieś: Gniazdów, Biskupice, Boczków, Skalmierzyce ul. Boczkowska i Kaliska

miasto: Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska, Boczkowska, 1 maja, Nowa, Hallera, Krasickiego, Sikorskiego, 29 grudnia, Plac Wolności, Wyszyńskiego, Tartakowa, Dojazdowa

przedszkolne

§ 7

Określa się sieć Publicznych Przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Nazwa publicznego Przedszkola

Adres

Dodatkowe informacje

Publiczne przedszkole Nr 1 „Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach

ul. Kolejowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Publiczne Przedszkole w Ociążu

Fabianów ul. Szkolna 54, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Publiczne Przedszkole w Kotowiecku

Kotowiecko ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

 

Określa się sieć oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Nazwa szkoły w której zlokalizowano oddział przedszkolny

Adres szkoły

Dodatkowe informacje

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Biskupice Ołoboczne, ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Szkoła Podstawowa im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

likwidacja oddziału z dniem 1 września 2017 roku

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

utworzenie  nowego oddziału z dniem 1 września 2017  roku

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

 

Kazimierz Sipka

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały  nr XXXIII.244.2017

z dnia 24 lutego 2017r

 

w sprawie przyjęcia propozycji dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa  - prawo oświatowe

 

            W związku z wprowadzoną reforma strukturalną systemu oświaty konieczna jest zmiana obwodów szkół podstawowych. Z uwagi na planowane wydłużenie czasu nauki w publicznych szkołach podstawowych o 2 lata oraz poprawę warunków nauki z największej co do ilości dzieci szkole istnieje konieczność powołania od 1 września 2017 roku jednej nowej szkoły podstawowej powstałej w wyniku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum.

            W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przygotował propozycje dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2017/2018.

Od 1  września 2017 roku w gminie i mieście Nowe Skalmierzyce będzie funkcjonowała 8 Szkół Podstawowych w tym:

  • sześć szkół podstawowych, które zostaną przekształcone z sześcioletnich w ośmioletnie szkoły podstawowe,
  • szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach,
  • szkoła podstawowa  w skład której zostanie włączone gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu.

 

Każda z ośmiu szkół będzie funkcjonowała w oddzielnym budynku. Mając na uwadze dane demograficzne oraz stan obciążenia dotychczasowych szkół podstawowych, a także warunki lokalowe w budynku po gimnazjum przeznaczonym dla nowo powstałej szkoły podstawowej, planuje się od 1 września 2017 roku:

  • zorganizować oddziały przedszkolne w nowo powstałej szkole podstawowej w Nowych Skalmierzycach utworzonej z przekształcenia gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
  • rekrutacje do klas pierwszych w każdej z ośmiu szkół
  • zapewnienie kontynuacji nauki dla klas II i III gimnazjalnych w dotychczas zajmowanych budynkach, zgodnie z projektowana siecią publiczną gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów włączonych do szkół podstawowych.

 

Mając powyższe na uwadze uchwałę należy uznać za zasadna i w pełni spełniająca wymogi wskazane w nowym prawie oświatowym oraz przepisach przejściowych wprowadzających praw oświatowe.