calendar 16 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

10 Marzec 2017

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie, 

Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 30 03

www.spgostyczyna.noweskalmierzyce.pl

 

Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

 

Obwód szkoły:  Wieś: Gostyczyna, Chotów, Osiek, Śmiłów, Strzegowa, Leziona

 W wyniku planowanej reformy nie ma konieczności rozbudowy szkoły. Szkoła dysponuje salką gimnastyczną o wymiarach 9 x 15 m x 8h, boiskiem trawiastym, 7 salami lekcyjnymi oraz pracownią komputerową, pokojem nauczycielskim, sekretariatem, gabinetem dyrektora, jadalnią oraz zapleczem kuchennym. Dodatkowo w Szkole funkcjonują 2 oddziały przedszkolne, zajmujące 2 sale.

 

Rok szkolny 2016/2017 – stan obecny

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VI

13

1

 

2005

V

9

1

 

2006

IV

16

1

 

2007

III

23

1

 

2008

II

19

1

 

2009

I

4

1

 

Stan na dzień 30.09.2016

84

6

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2010

„0”

13

 

1

 

2011 i młodsze

Poniżej 6 lat

21

 

Razem

34

1

 

 Rok szkolny 2017/2018

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VII

13

1

 

2005

VI

9

1

 

2006

V

16

1

 

2007

IV

23

1

 

2008

III

19

1

 

2009

II

4

1

 

2010

I

13

1

 

Razem w szkole

97

7

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2011

„0”

 

1

12

2012

Poniżej 6 lat

 

2

14

2013

 

21

2014

 

26

Razem w przedszkolu

73

3

 

 Rok szkolny 2018/2019

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VIII

13

1

 

2005

VII

9

1

 

2006

VI

16

1

 

2007

V

23

1

 

2008

IV

19

1

 

2009

III

4

1

 

2010

II

13

1

 

2011

I

 

1

12

Razem w szkole

109

8

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2012

„0”

 

1

14

2013

Poniżej 6 lat

 

21

2014

 

2

26

2015

 

17

Razem w przedszkolu

78

3

 

 Rok Szkolny 2019/2020

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2005

VIII

9

1

 

2006

VII

16

1

 

2007

VI

23

1

 

2008

V

19

1

 

2009

IV

4

1

 

2010

III

13

1

 

2011

II

 

1

12

2012

I

 

1

14

Razem w szkole

110

8

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2013

„0”

 

1

21

2014

Poniżej 6 lat

 

2

26

2015

 

17

2016

 

19

Razem w przedszkolu

83

3

 

Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych rocznikach według miejsca zameldowania

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gostyczyna

1

1

4

5

1

2

Chotów

0

4

1

6

2

1

Osiek

3

0

4

2

1

2

Śmiłów

2

3

2

4

1

6

Strzegowa

3

3

4

4

6

3

Leziona

3

3

6

5

6

5

Razem

12

14

21

26

17

19

W opracowaniu przyjęto dane z SIO z 2016 roku oraz dane szacunkowe na podstawie danych z ewidencji ludności.