calendar 19 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Stypendia pomostowe 2021/2022

Agencja Nieruchomości Rolnych odzdział terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR, a Fundacją Edukacyjną Pzredsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022".

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magistersie.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę w roku 2021 i którzy spełniają łącznie kryteria.

"Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów  w roku akademickim 2021/2022 " Segment 1 A (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów prosze kontaktowac się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu P. Sylwią Stawujak tel. 61/85 60 740

jednocześnie informujemy, że od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 16 sierpnia 2021 roku do godz. 16-tej,  kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl , a anastępnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami  zgodnymi z wydrukowana z systemu listą załączników przekazuje do oddziału KOWR w Poznaniu ul. Fredry 12.