calendar 19 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

2019

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NA ROK 2019

  1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton  w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

 

Wyprodukowane do 1990r. włącznie

w złotych

 

Wyprodukowane

po 1990r.

w złotych

a)

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

614,00

550,00

b)

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

891,00

821,00

c)

Powyżej 9 t do poniżej 12 t

1049,00

968,00

 

 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita pojazdu (w tonach)

 

Stawki podatku w złotych

nie mniej

niż

 

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

DWIE OSIE

 

12

13

745,00

 

796,00

 

13

14

770,00

 

820,00

 

14

15

800,00

 

850,00

 

15

 

840,00

 

1407,00

 

 

TRZY OSIE

 

 

1

2

3

4

12

17

800,00

 

 1000,00

 

17

19

900,00

 

1100,00

 

19

21

1000,00

 

1200,00

 

21

23

1100,00

 

1300,00

 

23

25

1200,00

 

1750,00

 

25

 

1300,00

 

1900,00

 

 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

 

12

25

1100,00

 

1300,00

 

25

27

1200,00

 

1500,00

 

27

29

1300,00

 

1826,00

 

29

31

1826,00

 

2660,00

 

31

 

2000,00

 

2900,00

 

 

3. Od ciągnika siodłowego, balastowego  przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

 

O dopuszczalnej masie zespołu pojazdów

 

 

Wyprodukowane do 1990 r. włącznie

w złotych

Wyprodukowane

po 1990r.

w złotych

a)

Powyżej 3,5t do 5,5t włącznie

764,00

 

700,00

 

b)

Powyżej 5,5t do 9t włącznie

791,00

 

721,00

 

c)

Powyżej 9t do poniżej 12t

949,00

 

868,00

 

 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

w tonach

 

 

 

 

Stawki podatków w złotych

Nie mniej

niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

DWIE OSIE

 

12

18

900,00

 

1000,00

 

18

25

1000,00

 

1200,00

 

25

31

1200,00

 

1400,00

 

31

36 włącznie

1385,00

 

2123,00

 

powyżej 36

 

1400,00

 

2300,00

 

 

TRZY OSIE I WIĘCEJ

 

 

12

36 włącznie

1401,00

 

1900,00

 

powyżej  36

40

1401,00

 

1900,00

 

40

 

1800,00

 

2800,00

 

 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

1150,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

 

Stawki podatków w złotych

 Nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

JEDNA OŚ

 

12

18

850,00

950,00

18

25

900,00

 1000,00

25

36 włącznie

950,00

1050,00

powyżej 36

 

950,00

1050,00

 

 

DWIE OSIE

 

 

12

28

900,00

1000,00

28

33

1000,00

1100,00

33

36 włącznie

1100,00

1450,00

powyżej 36

38

1200,00

1550,00

38

 

1300,00

1900,00

 

 

TRZY OSIE I WIĘCEJ

 

 

12

36 włącznie

1100,00

1200,00

powyżej 36

38

1200,00

1540,00

38

 

1200,00

1700,00

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

 

 

 

Wyprodukowane do 1990r. włącznie w złotych

Wyprodukowane po 1990r.

w złotych

a)

Mniejszej niż 22 miejsc

 880,00

 

790,00

 

b)

Równej lub wyższej niż 22 miejsc

1780,00

 

1562,00

 

 

Na podstawie Uchwały nr LV.437.2018 z dnia 29 października 2018 roku