Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Ociążu

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Ociążu jest udostępniane poza zajęciami szkolnymi 

od pon do pt w godz. od 17:00 do 20:00 (w okresie letnim do 21.00)

oraz w soboty i niedziele w godz. od 13.00 do 20.00 (w okresie letnim do 21.00)

zgodnie z regulaminem korzystania po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły i wypełnieniu Karty zgłoszenia. 

Regulamin korzystania z obiektu obowiązuje wszystkich korzystających.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są w sekretariacie szkoły:

63-460 Nowe Skalmierzyce

Fabianów, ul. Szkolna 56

Tel: (62) 762-21-16

zsociaz@noweskalmierzyce.pl