Materiały promocyjne

  • Folder 25-lecie odrodzenia samorządności: zobacz folder

  • Folder Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:  zobacz folder

  • Pocztówki
  • Pin z herbem Nowych Skalmierzyc

Uwaga: Nie wysyłamy materiałów promocyjnych do użytku prywatnego i w celach kolekcjonerskich.