OSP Biskupice Ołoboczne

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Ołobocznych

Typ - S 1

tel. 62/ 762 11 41

Lp

Funkcja

Imię i Nazwisko

1

Prezes

Jerzy Kwiasowski

2

Wiceprezes -naczelnik

Marek Wolniaszek

4

Sekretarz

Mariusz Długiewicz

5

Skarbnik

Sławomir Szymczak

6

Gospodarz

Gracjan Kaźmierczak

7

Członek

Adrian Nowacki

8

Członek

Marcin Rzekiecki

Komisja rewizyjna w składzie

1

Przewodniczący

Robert Wiesner

2

Członek

Andrzej Domański

3

Członek

Ryszard Kościelny