OSP Boczków

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkowie

Typ - S 1

tel. 62/ 762 22 81

Lp

Funkcja

Imię i Nazwisko

1

Prezes

Paweł Jarmuszczak

2

Wiceprezes-naczelnik

Paweł Świderski

3

Wiceprezes

Alina Ziąbek

4

Z-ca naczelnika

Waldemar Urbaniak

5

Sekretarz

Małgorzata Jarmuszczak

6

Skarbnik

Józef Walczak

7

Gospodarz

Roman Mędera

8

Kronikarz

Ireneusz Skrzypiński

9

Członek

Janusz Ziąbek

Komisja rewizyjna w składzie

1

Przewodniczący

Szymon Krzesiński

2

Członek

Krzysztof Kędzierski

3

Członek

Krzysztof Krzysztofczyk