OSP Ociąż

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociążu

Typ - S 1

tel. 62/ 762 20 81

Lp

Funkcja

Imię i Nazwisko

1

Prezes

Józef Marciniak

2

Wiceprezes- naczelnik

Artur Mikłas

3

Wiceprezes

Krzysztof Strankowski

4

Sekretarz

Mateusz Przybylski

5

Skarbnik

Czesław Strankowski

6

Członek

Bartłomiej Leśnierowski

7

Członek

Ryszard Pasiak

Komisja rewizyjna w składzie

1

Przewodniczący

Bronisław Mikłas

2

Wiceprzewodniczący

Jan Mikłas

3

Sekretarz

Eugeniusz Pryczak