OSP Śmiłów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowie

Typ - S 1

tel. 62/ 762 33 51

Lp

Funkcja

Imię i Nazwisko

1

Prezes

Józef Biernat

2

Wiceprezes - naczelnik

Michał Przybył

3

Sekretarz

Józef Strzyż

4

Skarbnik

Sławomir Maciak

5

Gospodarz

Mateusz Przybył

Komisja rewizyjna w składzie

1

Przewodniczący

Jan Pawlaczyk

2

Członek

Andrzej Stasiak

3

Członek

Marcin Kubicki