OSP Strzegowa

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie

Typ - S 1

tel. 62/ 762 31 06

Lp

Funkcja

Imię i Nazwisko

1

Prezes

Gabriel Pietrzak

2

Wiceprezes - naczelnik

Tomasz Bartoś

3

Sekretarz

Dorota Bartoś

4

Skarbnik

Jarosław Klamka

5


Gospodarz

Karol Cieślak

6

Członek

Józef Stępniak

7

Członek

Czesław Bartoszek

Komisja rewizyjna w składzie

1

Przewodniczący

Rafał Kubicki

2

Członek

Łukasz Armanowski

3

Członek

Piotr Wasilewski