Sołectwo Miedzianów

Sołtys - Natalia Maj-Tabaka

tel: 532-185-471

Poniżej dokumenty do organizacji zebrań mieszkańców: