Sołectwo Żakowice

Sołtys - Bartłomiej Nowicki

tel: 721-037-762

Poniżej dokumenty do organizacji zebrań mieszkańców: