27 Lipiec 2016

Wymyśl nazwę dla sali widowiskowej

Dobiegają końca prace remontowe sali widowiskowej przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach. Dotychczas obiekt nie posiadał swojej nazwy – koniecznie trzeba to zmienić! Do 26 sierpnia br. można zgłaszać swoje propozycje, następnie powołana komisja wybierze 5 haseł, na które będzie można głosować na stronie internetowej urzędu. Zwycięzca, oprócz niewątpliwie satysfakcji, że to jego propozycja zostanie wybrana, otrzyma zaproszenie na uroczyste otwarcie obiektu, które odbędzie się 14 października br. oraz specjalne materiały promocyjne. 

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko autora (nie dopuszcza się prac zbiorowych), adres kontaktowy oraz numer telefonu. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać jedno zgłoszenie. Nazwa powinna być polskojęzyczna, maksymalnie dwuwyrazowa. Propozycje można przesyłać via e-mail (kultura@noweskalmierzyce.pl z tytułem "Konkurs") lub listownie - Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - Referat Kultury, Sportu oraz Promocji ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce. 

Historia obiektu:

Gazeta Skalmierzycka - Sala widowiskowa - ponad sto lat historii część I

Gazeta Skalmierzycka - Sala widowiskowa - ponad sto lat historii część II