calendar 22 Maj 2022

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ulga z tytułu pełnienia służby wojskowej

KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU- Wymiar podatków pok. 24
tel. (62) 762 97 33

 


Ulga w podatku rolnym z tytułu pełnienia obowiązku służby wojskowejPodstawa prawna:

  • Art.13 a ust. 1-3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym

Załącznik:

  • potwierdzenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby


II. OPŁATY:

  • wolne od opłaty skarbowej


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Budżetu- Wymiar podatków

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji.

VI. UWAGI:

  • brak