calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

14 Maj 2024

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Skalmierzycach

Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Skalmierzyce to jedna z siedmiu jednostek strażackich w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce. Służy w niej czynnie kilkudziesięciu strażaków, którzy biorą udział w największej liczbie akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie wspólnoty.

Budynek, który obecnie użytkują skalmierzyccy ochotnicy, został oddany do użytku w 1958 roku, jego ostatnia modernizacja miała zaś miejsce w 2013 roku. W zakres ówczesnych prac weszło m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, miejsc parkingowych, dróg wewnętrznych oraz ogrodzenia od ul. Ostrowskiej. W samej zaś strażnicy obniżono posadzki w garażach, wymieniono  drzwi wjazdowe oraz przeprowadzono prace wykończeniowe, czyli tynkowanie i malowanie.

Nadszedł jednak czas poważniejszych zmian, które poprzez realizację inwestycji pn. przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Skalmierzycach widoczne będą już w roku przyszłym – roku jubileuszu 100-lecia powstania jednostki. Mają się one przyczynić do poprawy warunków służby strażaków oraz dalszego rozwoju jednostki, w tym również funkcjonującej w ramach OSP Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej.

Zadanie nie obejmuje świetlicy i jej zaplecza, tylko samą strażnicę, ale tę czeka prawdziwa rewolucja – zapowiada burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca ma 13 miesięcy na przeistoczenie budynku w nowoczesną, przestronną i komfortową remizę. O ile wnętrze jej parteru zostanie przebudowane w niedużym stopniu, to kondygnację wyższą obejmą bardzo duże zmiany. Nie tylko znacznie zwiększy ona swoją kubaturę, ale i funkcjonalność, będzie bowiem mieściło ponad 92-metrową salę wielofunkcyjną, biuro, magazyn, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety – kontynuuje burmistrz.

Umowę na realizację zadania podpisano w skalmierzyckim magistracie w dniu 6 maja br. W akcie tym uczestniczyli nie tylko włodarz oraz wykonawca, ale i delegacja OSP Skalmierzyce. Koszt inwestycji wyceniono na 1 mln 600 tys. zł, z czego 900 tys. będzie pochodzić ze środków zewnętrznych – to dofinansowanie pozyskane w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

Magdalena Kąpielska