calendar 20 Październik 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

27 Lipiec 2020

Trzej kolejni kawalerowie Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”

Corocznie wraz z festynem z okazji Dni Miasta odbywa się także sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Zawsze uroczysta, w gronie zaproszonych na tę okoliczność gości z samorządów ościennych i nie tylko, tym razem ze względu na obowiązujący reżim sanitarny musiała przybrać zgoła inne, nieco skromniejsze oblicze. Nie przeszkodziło to jednak, by w tegorocznej odsłonie, w roku 30-lecia odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce, nadać jej podniosłego charakteru – a to za sprawą kolejnych medali „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

24 lipca w Starym Kinie w obecności Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzeja Picheta, władz samorządowych, dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników urzędu oraz sołtysów do elitarnego grona 53 kawalerów Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” uchwałami Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zostały włączone trzy kolejne wyjątkowe osoby – starosta ostrowski Paweł Rajski, długoletni przewodniczący Rady Kazimierz Sipka oraz jego zastępca a zarazem sołtys i strażak Józef Marciniak. Spotykamy się dziś po to, by przekazać wyrazy uznania i wdzięczności tym, którzy w sposób szczególny zapisali się na kartach historii naszej gminnej wspólnoty działając na rzecz społeczeństwa i budując naszą Ojczyznę u jej podstaw ­– rozpoczął sesję przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski, który wraz z burmistrzem Jerzym Łukaszem Walczakiem wręczał medale wyróżnionym. Chcę w dobitny sposób powiedzieć o ludziach, którzy złotymi zgłoskami wpisali się w historię 30-lecia odrodzenia się samorządu. To właśnie oni – nasi tegoroczni kawalerowie – samorządowcy z „krwi i kości”, prawdziwi społecznicy, którzy fundamenty tej samorządności tworzyli, a następnie ją rozwijali, do dzisiaj pozostając na tym polu aktywnymi i pełnymi pasji ­– skomentował burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Panie Starosto! Nasza samorządowa przyjaźń trwa od 2006 roku, odkąd zacząłem pełnić funkcję radnego Powiatu Ostrowskiego. Doskonale wiem, że jest Pan tytanem pracy, człowiekiem wielce wymagającym, ale i sprawiedliwym, asygnującym środki we wszystkie gminy powiatu. […] Panie Kazimierzu! Prawdziwy z Pana „Judym” i organicznik przez całe życie zaangażowany w sprawy zawodowe, społeczne czy wspólnotowe. Jest Pan człowiekiem wrażliwym na ludzką krzywdę, człowiekiem, który działa dla idei. Nie sposób zliczyć ludzi, którym Pan pomógł w ich sprawach życiowych i zawodowych. […] Panie Józefie! Jest Pan najdłużej urzędującym sołtysem w naszym samorządzie, piastującym swe stanowisko ponad 32 lata. Jest Pan niekwestionowanym liderem swojej wsi, radnym, prezesem strażaków – w każdej zaś z tych dziedzin w pełni oddanym swej służbie. To wartość bezcenna, bo to właśnie ten nasz mały patriotyzm lokalny buduje patriotyzm w wymiarze największym – ojczystym – odnosił się do każdej z nagrodzonych osób Jerzy Łukasz Walczak. Sami odznaczeni nie kryli również słów wzruszenia: Chciałbym na jedną rzecz zwrócić szczególną uwagę – nie było by tego wyróżnienia, gdyby nie miejscowe społeczeństwo, które wybrało mnie w roku 1988 na sołtysa wsi, a kilka lat później na radnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.  Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, jeszcze raz pięknie dziękuję za to zaszczytne wyróżnienie ­­­­– powiedział Józef Marciniak. Kazimierz Sipka również nawiązał do swojej wieloletniej działalności: Dziękuję Panu Przewodniczącemu, Kapitule i całej Radzie za nadanie mi medalu. Ktoś kiedyś powiedział, że miarą wartości człowieka nie są słowa, a czyny. Ja uważam, że łącznie z Burmistrzem wpisujemy się w te słowa. Z kolei starosta ostrowski zwrócił uwagę na współpracę na wielu szczeblach: Ja zawsze w swojej pracy stawiam sobie takie motto, że zgoda buduje i że gra się drużynowo. Dzisiaj odbieram to wyróżnienie jako nagrodę zespołową. Bo w tym wyróżnieniu jest duża cząstka mnie, ale również moich kolegów radnych. […] Panie Pośle, Panie Burmistrzu, to jest nasz wspólny sukces. Ta radość jest tak duża, że po prostu jestem wzruszony. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu jeszcze raz za wszystko pięknie dziękuję. I wierzę, że jeszcze dużo dla tej społeczności, dla tej gminy zrobimy, bo ja pamiętam, że jestem jednym z Was. Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak wskazał zaś na trudy pełnienia służby publicznej: Cała dzisiejsza trójka wyróżnionych to osoby otwarte na współpracę. Praca radnego, czy nawet mogę powiedzieć o sobie – praca parlamentarzysty to nie jest sprawowanie funkcji polegającej na tym, że od czasu do czasu spotykamy się, przecinamy wstęgi, to jest przede wszystkim służba dla drugiego człowieka. To jest ciągle zapisany kalendarz niekończących się spotkań, wydarzeń, planów, analiz pism w domu, czasem do późnych godzin wieczornych, po to, aby sprostać wszystkim wyzwaniom i wymaganiom. To jest ryzyko, które bierze na siebie każdy, kto podejmuje się publicznej służby. […] Jest to pierwsza okazja, abym po wyborach samorządowych mógł publicznie powiedzieć, że z Panem Burmistrzem bardzo dobrze mi się współpracuje.

Sesję zakończył koncert zespołu Khaleesi Brass – kwintetu instrumentów dętych blaszanych filharmonii kaliskiej złożonego z czołowych muzyków pracujących tam na co dzień.

Dariusz Smułka

fot. Art-Focus Kamil Różański