calendar 22 Maj 2022

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

2012

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2012

 

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masycałkowitej pojazdu
   wyprodukowane do 1990 r włącznie w złotych wyprodukowanych po 1990r w złotych 
od 3,5 t do 5,5 t włącznie  614,00  550,00
b.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

 741,00  671,00
c. powyżej 9 t do poniżej 12 t 899,00 818,00


2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

 liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)  stawki podatku w złotych
 nie mniej niż
 mniej niż
 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważna  inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 DWIE OSIE
 12  13  645,00  696,00
 13  14  670,00  720,00
 14  15  700,00  750,00
 15    740,00  1307,00
 TRZY OSIE
 12  17  700,00  900,00
 17  19  800,00  1000,00
 19  21  900,00  1100,00
 21  23  1000,00  1200,00
 23  25  1100,00  1650,00
 25    1200,00  1800,00
 CZTERY OSIE I WIECEJ
 12 25  1000,00   1200,00
 25  27 1100,00  1400,00
 27  29 1200,00  1726,00
 29  31 1726,00  2560,00
 31   1900,00  2800,00


3. Od ciągnika siodłowego, balastowego przystosowanego do uzywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

do dopuszczalnej masie zespołu pojazdów  wyprodukowane do 1990 r włącznie w złotych  wyprodukowane po 1990 r. w złotych
 a.  od 3,5 t do 5,5 t włącznie  564,00  500,00
 b.  powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  591,00  521,00
 c.  powyżej 9 t do poniżej 12 t 749,00  668,00


4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach
stawki podatku w złotych
 nie mniej niż
mniej niż  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 DWIE OSIE
 12  18  800,00  900,00
 18  25  900,00  1100,00
 25  31  1100,00  1300,00
 31 36 włącznie   1474,00  2023,00
 powyżej 36

 

 1600,00

 2200,00

 TRZY OSIE I WIĘCEJ

 12

 36 włącznie

 1301,00

 1800,00

 powyżej 36

 40

 1301,00

1800,00

 40    1800,00  2700,00


5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 950,00


6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  stawki podatku w złotych
 nie mniej niż
mniej niż   oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  inne systemy zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OS
12 18 750,00 850,00
18 25 800,00 900,00
25   850,00 950,00

 powyżej 36

 

850,00 

950,00 

 DWIE OSIE
 12  28  800,00  900,00
 28  33  900,00  1000,00
 33 36 włącznie  1000,00  1350,00
 powyżej 36 38   1100,00

 1450,00

 38

 

 1200,00

 1800,00

 TRZY OSIE I WIĘCEJ
 12 36 włącznie  900,00  1000,00

powyżej 36

 38

 1000,00

 1340,00

 38

 

1000,00 

 1500,00


7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia wyprodukowane do 1990 rr włącznie w złotych wyprodukowane po 1990 r. w złotych
a. do 15 miejsc  470,00 400,00
b. powyżej 15 ale mniejszej niż 30 miejsc  780,00  690,00
c. równej lub wyższej niż 30 miejsc  1680,00  1462,00


Na podstawie Uchwały nr XII/88/11 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU