calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Jan Chlasta

Jan Chlasta niemal całe swoje życie poświęcił rolnictwu i działalności okołorolniczej. To przedsiębiorca, społecznik, działacz samorządu rolniczego, siła tradycji i symbol przywiązania do ziemi. Zaangażowany na rzecz swojej miejscowości oraz Gminy Nowe Skalmierzyce.

 Cofnijmy się do roku 1952. Od tego czasu nastoletni Jan (urodzony 9 grudnia 1938 roku) musiał pomagać ojcu w prowadzeniu gospodarstwa, bowiem funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali i więzili jego matkę Mariannę. Zarzucano jej, że jest wrogiem władzy ludowej, bo organizując wyjazdy na odpusty parafialne odciąga ludzi od pracy przy żniwach. Praca na roli w tym okresie była bardzo ciężka, Jan miał jednak zmysł do mechanizacji. Wraz z ojcem w 1953 roku zakupili pierwszy w okolicy traktor marki LANZ BULDOG. Dzięki temu mogli przy wykonywaniu prac polowych zrezygnować z koni. W kolejnych latach Chlastowie (ojciec i syn) dokupowali kolejne maszyny i urządzenia rolnicze. W tym okresie istniało duże zapotrzebowanie na usługi i transport - szczególnie przy rozbudowie osiedla Nowe Skalmierzyce i pracach komunalnych. Po „odwilży” w 1956 roku nabyli nowy ulepszony ciągnik Zetor 25A z podnośnikiem hydraulicznym.

W latach 1959-1961 Jan junior Chlasta odbył zasadniczą służbę wojskową, a następnie wrócił do pracy na gospodarstwie rodziców, chociaż proponowano mu zostanie w armii. W 1963 roku zawarł związek małżeński z Bronisławą Dębowską, z którą wspólnie wychowali 3 córki. Pani Bronisława do tej pory wraz z mężem prowadzi liczące blisko 30 h gospodarstwo.

W kolejnych latach Jan Chlasta uzupełnił wykształcenie. W 1965 roku skończył naukę na Uniwersytecie Ludowym i otrzymał tytuł mistrza ogrodnika, a w 1977 roku ukończył Technikum Rolnicze w Przygodzicach i otrzymał tytuł technika rolnika. Jest rolnikiem o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Mimo upływu lat nadal z ogromną pasją prowadzi gospodarstwo, które cały czas rozwija i modernizuje. Jest ono w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt rolniczy. Wiele maszyn, które wykorzystuje na co dzień, zostało zbudowanych lub udoskonalonych przez niego samego. Niektóre z nich mają nawet kilkadziesiąt lat i nadal są użytkowane.

Jan Chlasta swoimi pomysłami dzieli się z sąsiadami. Podejmowane przez niego inicjatywy daleko wykraczają poza własne gospodarstwo. Przez ponad 25 lat był organizatorem Dni Pola, podczas których współpracując z instytucjami rolniczymi, uczelnianymi i producentami środków do produkcji roślin prezentował nowinki technologiczne na poletkach doświadczalnych i plantacjach w swoim gospodarstwie. W ubiegłym roku podjął się uprawy soi NON GMO, zasiewając u siebie kilka odmian tej rośliny. Godne podkreślenia jest to, że plantacja była uprawiana bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Efekty pracy zaprezentowane zostały podczas Wielkopolskiego Święta Soi, w ramach którego młodzież ze szkół rolniczych i zainteresowani rolnicy mogli prześledzić poszczególne fazy uprawy soi od momentu siewu do zbioru.

Od 40 lat współpracuje z ogólnopolską prasą rolniczą. Jest aktywnym społecznikiem. Przewodniczył Radzie Nadzorczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowie Wielkopolskim, Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej i Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Od ponad 20 lat przewodniczy Zarządowi Gminnemu ZRKiOR. Jest również członkiem Rady Powiatowej WIR. W uznaniu za zasługi dla swojej działalności zawodowej i społecznej otrzymał liczne odznaczenia państwowe i branżowe m.in. Złoty Krzyż Zasługi, odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, medal im. Aleksandra hr. Szembeka oraz wiele innych odznaczeń przyznanych przez instytucje i organizacje, z którymi współpracuje.

Jako potomek powstańców wielkopolskich podejmuje wiele działań mających na celu zachowanie pamięci o tych wydarzeniach oraz ich bohaterach. Od blisko 20 lat pełni zaszczytną funkcję przewodniczącego Komitetu Opieki nad Pomnikami i Mogiłami Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.

Pod koniec ubiegłego roku obchodził 80 urodziny oraz jubileusz 65 lat aktywnej pracy w rolnictwie. Jego oddanie się działalności na rzecz wielkopolskiego rolnictwa jest najlepszym przykładem, jak pięknie żyć myśląc o innych, jak dzielić się wiedzą i umiejętnościami i jak zarażać pasją do działania kolejne pokolenia.