calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk - ur. 20 maja 1954 roku w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie ukończył szkołę podstawową oraz średnią. Następnie podjął naukę w Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu na Wydziale Pracowników Socjalnych. Po ukończeniu Studium zatrudniony był w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, a następnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jako kierownik Działu Świadczeń. Nadal podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu pomocy społecznej uzyskując tytuł magistra na UAM w Poznaniu i studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej. W okresie przemian społeczno-politycznych zorganizował Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Ostrowie Wlkp., którego został pierwszym dyrektorem. W 2000 roku związał się z Miastem i Gminą Nowe Skalmierzyce i na terenie miasta utworzył organizacje pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin pod nazwą: „Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny”. Wybrany na prezesa stowarzyszenia pełnił tę funkcję aż do śmierci. Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia był Ośrodek Zdrowia przy ul. Podkockiej w Skalmierzycach, gdzie stowarzyszenie prowadziło Poradnię Rodziną, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Podejmował starania o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach. Przy pełnym poparciu i zaangażowaniu Burmistrza Gminy i Miasta z dniem 1 stycznia 2004 roku palcówka została uruchomiona w pomieszczeniach po byłej noclegowni przekazanych przez władze samorządowe. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny powołał Krzysztofa Kowalczyka na dyrektora tejże placówki. W siedzibie Stowarzyszenia swoje miejsce znalazło początkowo 30-u, a następnie ok. 50 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i Sieroszewic. Dzięki jego zaangażowaniu i staraniu Środowiskowy Dom Samopomocy został powiększony o powierzchnię byłej Przychodni Kolejowej. Pomieszczenia te wymagały remontu i adaptacji, które zakończyły się pozytywnym skutkiem w 2011 roku. Działalność Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowego Domu Samopomocy była i jest ściśle ze sobą związana. To z jego inicjatywy były i są organizowane imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych skupionych w różnych typach palcówek tj. w Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej. Był twórcą i organizatorem Przeglądu Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, w których bierze udział około 300-u osób niepełnosprawnych z terenu Południowej Wielkopolski. Przez wszystkie lata swojej pracy na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dążył do ciągłego rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy jak i Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny. Opracowywał programy, aby pozyskać dodatkowe środki na zakup sprzętu i wyposażenia. Zapoczątkował ścisłą współpracę między Stowarzyszeniem, a placówkami oświatowymi z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Dzięki Jego działalności wiele ludzkich serc odzyskało radość, nadzieję oraz wiarę w drugiego człowieka. Był odznaczony medalem „Za serce sercem” od Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, a także przez Starostę Ostrowskiego za integrację osób niepełnosprawnych. Odszedł nagle w pełni sił twórczych. Medal „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” nadano pośmiertnie.