calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Paweł Rajski

Paweł Rajski urodził się 10 marca 1959 w Ociążu. Jest magistrem historii. Uczył tego przedmiotu w Szkole Podstawowej w Ociążu (1983-1985) i w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim (1985-1990). Następnie był dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrowie Wielkopolskim (1990-1994) i naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (1994-2010).

Był współzałożycielem (1990) i prezesem (do marca 2016) Stowarzyszenia ,,Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski”.

Radny miasta Ostrowa Wielkopolskiego I kadencji (1990-1994), wybrany z ramienia Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność”. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu. Członek Komitetu Obchodów 600-lecia Ostrowa Wielkopolskiego (2004).

Sprawując funkcję radnego miasta podejmował głównie działania mające na celu promocję edukacji, kultury i sportu. Był jednym z inicjatorów Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim; współorganizatorem imprez kulturalnych i sportowych. Uczestniczył w procesie reorganizacji szkół.

Radny powiatu ostrowskiego I kadencji (1998-2002), II kadencji (2002-2006), III kadencji (2006-2010), IV kadencji (2010-2014), V kadencji (2014-2018) i VI kadencji (od 2018 roku). Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego I kadencji (1998-2002).

Od 2010 roku piastuje zaszczytne stanowisko Starosty Powiatu Ostrowskiego Jest bezpartyjnym członkiem klubu radnych Samorządny Powiat.

Za najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane podczas pełnienia tej funkcji uważa modernizację dróg powiatowych – w tym na terenie naszej Gminy, przygotowanie do zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Przygodzicach, zakup i modernizację dawnego Klubu Nauczyciela na cele kulturalne, rewitalizację budynku Zespołu Szkół Usługowych i utworzenie nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury oraz inwestycje prozdrowotne: rozbudowę ostrowskiego szpitala o nowe skrzydło i nowe oddziały o znaczeniu ponadregionalnym, budowę oddziału kardiologicznego, nowej poradni specjalistycznej i działanie na rzecz powstania w Michałkowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Współautor powstania Centrum Kształcenia Praktycznego oraz projektu TECHNO- GRANTÓW - funduszu wspierającego innowacyjne projekty młodzieży. Aktywny uczestnik oraz propagator wszelkich inicjatyw lokalnych, wspierający KGW. Pomysłodawca i współorganizator ,,Księgi smaków powiatu ostrowskiego’’.

Wyzwania na najbliższe lata to dalsza modernizacja ostrowskiego szpitala, kolejne inwestycje drogowe we wszystkich gminach powiatu, ratowanie jednego z najcenniejszych zabytków powiatu, tj. Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie oraz budowa nowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Paweł Rajski to samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, człowiek otwarty na potrzeby innych, znany z bezpośredniego kontaktu. Doskonała wręcz współpraca samorządów gminnego i powiatowego, partnerstwo i szukanie kompromisów to kolejne atuty Starosty, uzasadniające przyznanie mu medalu. Swoją wiedzą, doświadczeniem, osobowością, ale także nieszablonowym stylem pracy stara się przełamywać wiele barier i stereotypów i być tam, gdzie dzieje się coś istotnego dla życia mieszkańców powiatu.