calendar 23 Wrzesień 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

16 Marzec 2020

Informacje dot. Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Informujemy, że od dnia 17.03.2020r. (wtorek) do odwołania kasa Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skalmierzycach będzie nieczynna.

Prosimy o dokonywanie zapłaty zobowiązań wobec Spółki w formie bezgotówkowej na nasze rachunki:

SBL Skalmierzyce         25 8431 0008 0009 9756 2000 0004

ING Bank Śląski S.A.    05 1050 1201 1000 0090 3207 2986

 

Spółka nie będzie tym samym przyjmować jako inkasent opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany na otrzymanych z gminy blankietach wpłat.


ZAWIESZENIE ODCZYTYWANIA WSKAZAŃ WODOMIERZY - DO ODWOŁANIA

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Polski, w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,  w tym  zmierzających do ograniczenia kontaktów pracowników Spółki z odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w celu uniknięcia odczytów wskazań wodomierzy przy bezpośrednim kontakcie z Odbiorcą Usług, prosimy o przekazywanie do Spółki odczytu wskazania wodomierza:

-     pod numer telefonu: 62 762 23 50 wewn. 21,  22,  lub

-     pod numer telefonu inkasenta wskazywany na zawiadomieniu o próbie odczytu, lub

-     na adres e-mail: biuro@wpkskalmierzyce.pl .

Informacja winna zawierać następujące dane: numer klienta ( podawany na każdej fakturze, oznaczony Kxxxx np. K01000), data odczytu wodomierza, wskazanie wodomierza.

W dniach od 16.03. do 20.03.2020r. oczekujemy na podawanie wskazań wodomierzy z nieruchomości położonych w poniższych lokalizacjach:

miejscowości

Chotów

Fabianów

Leziona

Mączniki

Nowe Skalmierzyce - ulice: Okólna, Podkocka, Jana Pawła II, J. Mertki, Kolejowa, kadr. S. Wyszyńskiego, T. Kościuszki, Lipowa, Kamienna, Krótka, G. Narutowicza, Kwiatowa, Polna 29 Grudnia, Tartakowa,

Skalmierzyce ul. Szumiących Wierzb

Strzegowa

Śliwniki – ulice: Skalmierzycka, Niemojowskich;

Węgry, Węgry-Zabłocko,