calendar 23 Wrzesień 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

16 Marzec 2020

Urząd Gminy i Miasta nieczynny dla interesantów

Od 16.03. br. do odwołania Urząd Gminy i Miasta będzie nieczynny dla interesantów. Nie oznacza to przerwy w pracy i funkcjonowaniu.Kontakt z urzędnikami możliwy jest elektronicznie lub telefonicznie:


Kasa Urzędu jest również nieczynna do odwołania. Zachęcamy do skorzystania z płatności internetowych.

 


 

Dot. Referatu Rejestracji Pojazdów 

Na podstawie art. 189e Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem  Covid-19 oraz ograniczeniem funkcjonowania Referatu Rejestracji Pojazdów wobec  osób, które:

1) Będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE po 11 lutego 2020 roku wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym)  w ciągu 30 dni od jego sprowadzenia nie zarejestrowały pojazdu na terytorium RP lub

2) Zakupiły/sprzedały pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 11 lutego i wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) w ciągu 30 dni nie zawiadomiły starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu nie będą wymierzane kary finansowe. Należy pamiętać, że powyższy obowiązek zostaje przesunięty w czasie do momentu, kiedy Referat Rejestracji Pojazdów zacznie pracować w normalnym trybie. W związku z tym obowiązek rejestracji pojazdu lub zawiadomieniu o jego zbyciu/nabyciu należy dopełnić w ciągu 30 dni od dnia, kiedy przestaną obowiązywać ograniczenia w pracy Referatu Rejestracji Pojazdów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w drugim (przesuniętym) terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę finansową. W celu dotrzymania wszystkich terminów, prosimy na bieżąco śledzić nasze komunikaty o  na stronie www.powiat-ostrowski.pl