calendar 08 Sierpień 2022

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

27 Styczeń 2021

W 2020 roku Gmina pozyskała z funduszy zewnętrznych ponad 11 mln złotych

Z roku na rok Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z coraz większą skutecznością zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację różnego rodzaju projektów czy inwestycji. W ubiegłym tylko 2020 roku dotacje dla naszego samorządu wyniosły ponad 11 milionów złotych – dokładnie 11.018.455,11 zł. Środki te wsparły zadania majątkowe, zadania bieżące oraz zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19. Dla porównania, w roku 2019 była to kwota 2.368.020,38 zł.

Najwyższe z dotacji objęły takie zadania jak: przeprowadzony rok wcześniej na terenie całej gminy montaż w 300 gospodarstwach instalacji fotowoltaicznych i w 190 domach kolektorów słonecznych – 5 mln 880 tys. złotych, rozbudowa szkoły w Skalmierzycach – 2 mln zł, budowa na przełomie lat 2020/2021 świetlicy w Skalmierzycach – 1 mln 170 tys. zł, termomodernizacja szkoły w Biskupicach Ołobocznych –  ponad 1 mln zł.  Wśród zadań majątkowych dofinansowanie pozyskaliśmy także na nawodnienie boiska w Biskupicach Ołobocznych – 50 tys. zł, przebudowę drogi we Węgrach – 36 tys. zł i Klub Seniora – 125 tys. zł – wylicza burmistrz. Dodaje też, że przeznaczona na te zadania kwota ponad 10 milionów złotych robi na nim olbrzymie wrażenie – to swoisty rekord. Tak doskonały wynik i skuteczność w pozyskiwaniu środków wspierających nasze przedsięwzięcia to zasługa ciężkiej pracy i ambicji pracowników urzędu, ale również starań i przychylności władz samorządu wojewódzkiego, parlamentarzystów czy rządu. Postaramy się nie zwolnić tempa i walczyć o następne środki, by nasza wspólnota zyskała jak najwięcej.

Prawie 460 tys. złotych wyniosło dofinansowanie zadań bieżących samorządu. Spośród nich ponad 230 tys. złotych wsparło oddział przedszkolny przy SP im. Polskich Noblistów, a 110 tys. złotych – funkcjonowanie gminnego żłobka. Kwoty po niespełna 40 tys. złotych zasiliły budżet nowych pomieszczeń szatniowych na stadionie miejsko-gminnym oraz programu usuwania azbestu. Ponadto gmina otrzymała 90-procentowe dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup 100 drzew miododajnych (kwota ponad 17 tys. złotych) oraz podobne wsparcie na odnowienie i utrzymanie kwater wojskowych na cmentarzu ewangelickim.

Samorząd zyskał też dofinansowanie na przeciwdziałanie obecnej pandemii – przeszło 270 tys. złotych.  Beneficjentem 107 tys. został MGOPS, który realizował projekt Stop Covid-19, a 165 tys. złotych przeznaczyliśmy na zakup kilkudziesięciu laptopów do nauki zdalnej dzieci z gminnych szkół.

 

Magdalena Kąpielska

 

Poniżej wykaz środków pozyskanych przez samorząd w 2020 roku:   

 

DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

dotacja z Województwa Wielkopolskiego - na wykonanie nawodnienia boiska SP Biskupice Ołoboczne - realizacja 2020

        50 000,00

dotacja z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii  i Administrowania Mieniem w Poznaniu - dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Węgry - realizacja 2020

        36 000,00

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach" - realizacja 2020-2021

   1 171 157,00

refundacja wydatków - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych - realizacja 2018

   1 025 419,78

dotacja z Województwa Wielkopolskiego - Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na Klub Seniora - realizacja 2020

      125 000,00

dotacja z Ministerstwa Finansów - refundacja wydatków na program "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce" - realizacja 2019

   5 880 556,08

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie "Rozbudowa Szkoły Skalmierzyce" - realizacja 2020-2021

    2 000 000,00

   10 288 132,86

 

DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

dotacja z Województwa Wielkopolskiego -utrzymanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych - realizacja 2020

        17 300,00

środki z programu "Przedszkolaki na start"

      234 478,87

zakup 100 drzew miododajnych dla wsi: Gałązki Małe, Gostyczyna, Mączniki, Skalmierzyce, Węgry

        17 569,80

Program „Maluch” – dofinansowanie funkcjonowania żłobka

      110 160, 00

Szatnia na medal

39 449,99

Usuwanie azbestu

38 714,59

      457 673,25

 

DOFINANSOWANIE ZADAŃ W/Z Z COVID-19

środki z programu "Zdalna szkoła" - dofinansowanie zakupu laptopów dla szkół na naukę zdalną w/z z COVID

      165 000,00

środki Region.Ośr.Polityki Społecznej Poznań- projekt STOP COVID-19 realizowany przez M-GOPS

      107 649,00

      272 649,00