calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Adam Raczyński

Ks. Adam Raczyński – ur. się 5 czerwca 1960 roku w Gostyczynie i wywodzi się z rodziny wielodzietnej. W 1967 rozpoczął naukę w  Szkole Podstawowej w Gostyczynie, którą ukończył w 1974 roku, a następnie podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Czas pełnego wprowadzenia w życie zakonne – Nowicjat - odbył w Radzimiłowie Mazowieckim w latach 1978-1979. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Księży Zmartwychwstańców w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku. Pierwsze lata zarówno posługi kapłańskiej jak i misyjnej odbył u księży w Złocieńcu. We wrześniu 1989 roku został mianowany misjonarzem Prowincji Zakonu w Austrii. Po przybyciu na miejsce podjął naukę języka niemieckiego w Waldzell oraz na uniwersytecie w Linz. Od Wielkanocy 1990 roku został kapelanem Eberschwang, a już kilka miesięcy później kapelanem w Parafii Serca Pana Jezusa w Linz. Tam podczas swoich misji nawiązał przyjazne kontakty z miejscową Państwową Strażą Pożarną a w szczególności z druhami: Johanem Rittenshoberem i Antonem Antlem, którym to często wspominał swoją małą ojczyznę Gostyczynę i pragnienia jego rodaków strażaków. W 1998 roku w odpowiedzi na zaproszenie władze samorządowe Gminy Nowe Skalmierzyce oraz przedstawiciele OSP z Gostyczyny udały się do Linzu w celu dopełnienia wszelkich formalności prawnych związanych z przekazaniem samochodu bojowego, a już 10 listopada nastąpiło faktyczne przekazanie pojazdu jednostce OSP w Gostyczynie. Również z inicjatywy księdza Adama jednostka OSP otrzymała w 2002 roku motopompę wraz z pełnym osprzętowaniem, a także w 2008 roku samochód dowódczy marki Mercedes. W 1999 roku ksiądz Adam został przeniesiony do parafii Steyr-Gleink. Tam również nawiązał przyjacielskie kontakty z  Ochotniczą Strażą Pożarną i poczynił starania o pozyskanie kolejnego samochodu. Owocem tych zabiegów był kolejny samochód przekazany OSP w Gostyczynie w 2009 roku. Należy podkreślić, że dotychczasowa współpraca ks. Adama Raczyńskiego zarówno z władzami gminy Nowe Skalmierzyce jak i rodzinną Gostyczyną jest dalece owocna, a dowodem na to jest zarówno sprzęt jak i samochody pożarnicze przekazane rodzimej jednostce straży pożarnej. Ksiądz Adam Raczyński zapewnił o dalszej współpracy i pomocy  dla społeczności Ziemi Skalmierzyckiej. Mając na uwadze osiągnięcia i wkład w rozwój bazy pożarniczej  Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej nagrodził księdza w roku 2004 srebrnym a w 2009 złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.